[Email protected] +44 20 8123 2220 (UK) + 1 732 587 5005 (USA) kontakt | FAQ |

Etylen: prognoza rynku Unii Europejskiej 2019 i prognoza do 2024

Wrzesień 2019 | stron 137 | ID: EA03781B270EN
Raporty BAC

US $ 1,800.00

Dostawa e-mailem - PDF (domyślnie),
Hard Copy Mail Delivery (+ US $ 190.00)

Pobierz ulotkę PDF

Przelew
Kasa później
Potrzebuję pomocy? Zadać pytanie
Etylen: prognoza rynku Unii Europejskiej 2019 i prognoza do 2024 zapewniają pełny przegląd sytuacji na rynku. Wszystkie dostępne dane są przedstawione w obszernym i łatwo dostępnym formacie. Raport zapewnia naszym Klientom jasne zrozumienie obecnego stanu rynku i przyszłego rozwoju.

Zakres
 • Raport zawiera dogłębną analizę rynku etylenu w Unii Europejskiej, obejmujący rynki całkowite i lokalne w UE.
 • Zapewnia bieżące statystyki, tło historyczne i prognozy na przyszłość.
 • Charakterystykę rynkową obejmującą wszystkie podmioty podaje się w oparciu o dane dotyczące produkcji, konsumpcji, cen i statystyki handlu (ogółem UE i według krajów). Uwzględniono okresy 2014-2018.
 • Raport przedstawia profile wiodących producentów w UE oraz listę głównych dostawców.
 • Krótko omówiono także europejskich konsumentów etylenu.
 • Podano perspektywy rynku etylenu dla 2023 (w tym trendy w konsumpcji, produkcji i cenach).

Korzyści z zakupu Raportu są następujące:
 • Czytelnicy zyskają niezrównaną dogłębną wiedzę na temat rynku.
 • Raport pomoże w zarządzaniu środowiskiem biznesowym. Zostanie to osiągnięte dzięki unikalnej analizie raportu poprzez dostarczenie szczegółowych informacji o wewnętrznych i zewnętrznych czynnikach wpływających na rynek UE.
 • Działalność biznesowa i sprzedażowa Twojej firmy zostanie wzmocniona dzięki wglądowi w rynek etylenu w UE.
 • Raport pomoże ci znaleźć potencjalnych partnerów i dostawców.
 • Szczegółowa analiza zawarta w raporcie pomoże i wzmocni procesy decyzyjne Twojej firmy.
1. WSTĘP

1.1. Etylen: właściwości i zastosowania
1.2. Proces produkcji

2. RYNEK UNII EUROPEJSKIEJ DLA ETYLENU (2014-2018)

2.1. Rynek etylenu w krajach UE (2014-2018)
2.1.1. Etylen: wielkość produkcji i dynamika
2.1.2. Etylen: trendy konsumpcji
2.1.3. Etylen: statystyki handlu
2.1.4. Etylen: ceny

3. LOKALNE RYNKI ETYLENU (2014-2018)

3.1. Niemcy
3.1.1. Produkcja,
3.1.2. Konsumpcja
3.1.3. Handel
3.1.4. Ceny
3.2. Francja
3.2.1. Produkcja,
3.2.2. Konsumpcja
3.2.3. Handel
3.2.4. Ceny
3.3. Portugalia
3.3.1. Produkcja,
3.3.2. Konsumpcja
3.3.3. Handel
3.3.4. Ceny
3.4. Wielka Brytania
3.4.1. Produkcja,
3.4.2. Konsumpcja
3.4.3. Handel
3.4.4. Ceny

4. PERSPEKTYWY RYNKU ETYLENU (2019-2024)

4.1. Prognoza produkcji
4.2. Prognoza zużycia
4.3. Prognoza cen

5. Wiodący producenci etylenu w krajach UE

6. DOSTAWCY ETYLENU W PAŃSTWACH UE (W TYM SZCZEGÓŁY KONTAKTOWE)

7. KONSUMENCI ETYLENU W PAŃSTWACH UE
SPIS TABEL

Tabela 1. Produkcja etylenu w EU28, 2014-2018 (pod względem wartości, EUR)
Tabela 2. Produkcja etylenu w EU28, 2014-2018 (tony)
Tabela 3. Dynamika produkcji etylenu przez wiodące kraje produkujące, 2014-2018 (% wzrostu, według objętości)
Tabela 4. Wielkość rynku w UE dla etylenu, 2014-2018 (tony)
Tabela 5. Bilans rynku etylenu, 2014-2018 (tony)
Tabela 6. Światowy handel etylenem, 2014-2018 (USD)
Tabela 7. Światowy handel etylenem, 2014-2018 (tony)
Tabela 8. Globalny handel etylenem globalny według regionu (2018)
Tabela 9. Eksport i import etylenu EU28, 2014-2018
Tabela 10. Bilans handlowy etylenu w Unii Europejskiej, 2014-2018
Tabela 11. Struktura eksportu i importu etylenu EU28 według kraju, 2017-2018
Tabela 12. Roczna cena etylenu w UE (obliczana jako wartość jednostkowa), 2014-2018 (EUR za tonę)
Tabela 13. Cena eksportowa i importowa UE dla etylenu, 2014-2018 (USD za tonę)
Tabela 14. Wartość produkcji etylenu w Niemczech, 2014-2018 (EUR)
Tabela 15. Produkcja etylenu w Niemczech, 2014-2018 (tony)
Tabela 16. Wielkość rynku w Niemczech dla etylenu, 2014-2018 (tony)
Tabela 17. Bilans rynku etylenu w Niemczech, 2014-2018 (tony)
Tabela 18. Niemcy eksport i import etylenu, 2014-2018
Tabela 19. Bilans handlowy etylenu w Niemczech, 2014-2018
Tabela 20. Struktura eksportu i importu etylenu w Niemczech według kraju, 2017-2018
Tabela 21. Niemcy roczna cena etylenu (obliczana jako wartość jednostkowa), 2014-2018 (EUR za tonę)
Tabela 22. Cena eksportowa i importowa Niemiec dla etylenu, 2014-2018 (USD za tonę)
Tabela 23. Wartość produkcji etylenu we Francji, 2014-2018 (EUR)
Tabela 24. Produkcja etylenu we Francji, 2014-2018 (tony)
Tabela 25. Wielkość rynku francuskiego dla etylenu, 2014-2018 (tony)
Tabela 26. Bilans rynku etylenu we Francji, 2014-2018 (tony)
Tabela 27. Eksport i import etylenu z Francji, 2014-2018
Tabela 28. Bilans handlowy etylenu we Francji, 2014-2018
Tabela 29. Struktura eksportu i importu etylenu we Francji według kraju, 2017-2018
Tabela 30. Roczna cena etylenu we Francji (obliczona jako wartość jednostkowa), 2014-2018 (EUR za tonę)
Tabela 31. Cena eksportowa i importowa Francji dla etylenu, 2014-2018 (USD za tonę)
Tabela 32. Wartość produkcji etylenu w Portugalii, 2014-2018 (EUR)
Tabela 33. Produkcja etylenu w Portugalii, 2014-2018 (tony)
Tabela 34. Wielkość rynku w Portugalii dla etylenu, 2014-2018 (tony)
Tabela 35. Bilans rynku etylenu w Portugalii, 2014-2018 (tony)
Tabela 36. Portugalia eksport i import etylenu, 2014-2018
Tabela 37. Bilans handlowy etylenu w Portugalii, 2014-2018
Tabela 38. Portugalia struktura eksportu i importu etylenu według kraju, 2017-2018
Tabela 39. Portugalia roczna cena etylenu (obliczana jako wartość jednostkowa), 2014-2018 (EUR za tonę)
Tabela 40. Portugalia cena eksportowa i importowa etylenu, 2014-2018 (USD za tonę)
Tabela 41. Wartość produkcji etylenu w Wielkiej Brytanii, 2014-2018 (EUR)
Tabela 42. Produkcja etylenu w Wielkiej Brytanii, 2014-2018 (tony)
Tabela 43. Wielkość rynku w Wielkiej Brytanii dla etylenu, 2014-2018 (tony)
Tabela 44. Bilans rynku etylenu w Wielkiej Brytanii, 2014-2018 (tony)
Tabela 45. Eksport i import etylenu z Wielkiej Brytanii, 2014-2018
Tabela 46. Bilans handlowy etylenu w Wielkiej Brytanii, 2014-2018
Tabela 47. Struktura eksportu i importu etylenu w Wielkiej Brytanii według kraju, 2017-2018
Tabela 48. Roczna cena etylenu w Wielkiej Brytanii (obliczona jako wartość jednostkowa), 2014-2018 (EUR za tonę)
Tabela 49. Cena eksportowa i importowa w Wielkiej Brytanii dla etylenu, 2014-2018 (USD za tonę)
Tabela 50. Prognoza wielkości produkcji etylenu, 2019-2024 (tony)
Tabela 51. Prognoza zużycia etylenu, 2019-2024 (tony)
Tabela 52. Prognoza ceny etylenu, 2019-2024 (EUR za tonę)

Należy pamiętać, że etylen: prognoza rynku Unii Europejskiej 2019 i prognoza do 2024 będzie publikacją w połowie gotową. Wymaga tylko aktualizacji przy pomocy nowych danych, które są stale pobierane z baz danych Wydawcy i innych źródeł. Ten proces aktualizacji trwa 3-5 dni robocze po złożeniu zamówienia. W ten sposób nasi klienci zawsze otrzymują poprawioną i zaktualizowaną wersję każdego raportu. Należy również pamiętać, że nie pobieramy opłat za taką procedurę aktualizacji. Raporty BAC zawierają informacje o różnych dostępnych produktach 25,000, ale nie można natychmiast zaktualizować wszystkich raportów. Dlatego aktualizacja raportu po otrzymaniu zamówienia zajmuje 3-5 dni.


Więcej publikacji