[Email protected] +44 20 8123 2220 (UK) + 1 732 587 5005 (USA) kontakt | FAQ |

Raport Royal Dutch Shell plc Fundamental Company, w tym analizy finansowe, SWOT, konkurentów i analizy branżowe

Listopad 2019 | stron 50 | ID: R6BE90D51D2BEN
Raporty BAC

US $ 499.00

Dostawa e-mailem - PDF (domyślnie),
Hard Copy Mail Delivery (+ US $ 190.00)

Pobierz ulotkę PDF

Przelew
Kasa później
Potrzebuję pomocy? Zadać pytanie
Raport Royal Dutch Shell plc Fundamental Company Company zapewnia pełny przegląd spraw spółki. Wszystkie dostępne dane są przedstawione w obszernym i łatwo dostępnym formacie. Raport zawiera informacje finansowe i SWOT, analizy branżowe, opinie, szacunki oraz roczne i kwartalne prognozy sporządzone przez ekspertów giełdowych. Raport umożliwia także bezpośrednie porównanie Royal Dutch Shell plc i jego konkurentów. Zapewnia to naszym Klientom jasne zrozumienie pozycji Royal Dutch Shell plc w Energia Przemysł.

 • Raport zawiera szczegółowe informacje o Royal Dutch Shell plc, które dają niezrównaną dogłębną wiedzę na temat wewnętrznego środowiska biznesowego firmy: dane o właścicielach, wyższej kadrze kierowniczej, lokalizacjach, filiach, rynkach, produktach i historii firmy.
 • Kolejną częścią raportu jest analiza SWOT przeprowadzona dla Royal Dutch Shell plc. Polega ona na określeniu celu działalności spółki i zidentyfikowaniu różnych czynników, które są korzystne i niekorzystne dla osiągnięcia tego celu. Analiza SWOT pomaga zrozumieć mocne strony, słabości, szanse i potencjalne zagrożenia firmy.
 • Analiza finansowa Royal Dutch Shell plc obejmuje rachunek zysków i strat oraz wykresy trendów wskaźników, a bilanse i przepływy pieniężne są prezentowane w ujęciu rocznym i kwartalnym. Raport określa główne wskaźniki finansowe odnoszące się do rentowności, analizy marży, obrotu aktywami, wskaźników kredytowych i długoterminowej wypłacalności firmy. Tego rodzaju informacje o firmie pomogą i wzmocnią procesy decyzyjne w firmie.
 • W części, która opisuje konkurentów Royal Dutch Shell plc i całą branżę, informacje o wskaźnikach finansowych firmy są porównywane z danymi jej konkurentów i branży. Unikalna analiza rynku i konkurentów firmy wraz ze szczegółowymi informacjami na temat wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na odpowiedni przemysł pomoże zarządzać środowiskiem biznesowym. Działalność biznesowa i sprzedażowa Twojej firmy zostanie wzmocniona dzięki wglądowi w działalność konkurentów.
 • Raport zawiera także odpowiednie wiadomości, analizę działań PR i ruchów cen akcji. Te ostatnie są skorelowane z istotnymi wiadomościami i komunikatami prasowymi, a roczne i kwartalne prognozy są podawane przez różnych ekspertów i firmy badające rynek. Takie informacje zwiększają Twoją świadomość głównych trendów w działalności Royal Dutch Shell plc.

O Royal Dutch Shell plc

Peoples Federal Bancshares, Inc. działa jako spółka holdingowa dla Peoples Federal Savings Bank, który świadczy różne usługi finansowe dla osób fizycznych i małych firm na swoim obszarze rynkowym.

Obszar rynku

Działalność pożyczkowa firmy koncentruje się przede wszystkim w aglomeracji Bostonu i wschodnim Massachusetts. Prowadzi działalność z sześciu oddziałów z pełnym zakresem usług, zlokalizowanych w Brighton, Allston, West Roxbury i Jamaica Plain w hrabstwie Suffolk w stanie Massachusetts; oraz Brookline i Norwood, w hrabstwie Norfolk, Massachusetts. Uważa hrabstwo Suffolk, hrabstwo Norfolk i części hrabstwa Middlesex w stanie Massachusetts za główny obszar rynku depozytów i pożyczek.

Przedmiotem działalności spółki jest przyjmowanie depozytów od ogółu społeczeństwa i inwestowanie tych depozytów, wraz ze środkami generowanymi z operacji i pożyczek, w różne pożyczki. Inwestuje również w papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką. Oferuje alternatywne systemy dostarczania bankowości wykorzystujące bankomaty, bankowość internetową, zdalne przechwytywanie depozytów i systemy dostarczania bankowości telefonicznej.

Działalność pożyczkowa

Podstawową działalnością pożyczkową spółki jest udzielanie kredytów mieszkaniowych jedno- i czterorodzinnych, wielorodzinnych kredytów hipotecznych, nieruchomości komercyjnych i budowlanych. Powstają także kredyty konsumpcyjne i komercyjne.

Kredyty mieszkaniowe jedno- lub czterorodzinne: Firma oferuje mieszkaniowe kredyty hipoteczne o stałym i zmiennym oprocentowaniu, z terminem zapadalności do 30 lat. Pochodzi z kredytu mieszkaniowego z jedną lub czterema rodzinami o zmiennej stopie procentowej.

Pożyczki pod zastaw domu i linie kredytowe: Oprócz tradycyjnych pożyczek mieszkaniowych jedno- lub czterorodzinnych, firma oferuje pożyczki pod zastaw domu i linie pod zastaw domu zabezpieczone pierwotną rezydencją kredytobiorcy, rezydencją wtórną lub jedną - do nieruchomości inwestycyjnych z czterema rodzinami.

Pożyczki na nieruchomości wielorodzinne: Firma udziela pożyczek na nieruchomości wielorodzinne o stałej stopie procentowej (do lat 15) lub o zmiennej stopie procentowej (do lat 30).

Pożyczki na nieruchomości komercyjne: Spółka udziela pożyczek na nieruchomości komercyjne, które są zabezpieczone nieruchomościami zajmowanymi głównie przez podmioty komercyjne. Powstałyby kredyty na nieruchomości komercyjne o stałej stopie procentowej (do lat 15) lub o zmiennej stopie procentowej (do lat 30).

Pożyczki budowlane: Firma udziela również pożyczek budowlanych na jedno- lub czterorodzinne nieruchomości mieszkalne, nieruchomości wielorodzinne i nieruchomości komercyjne. Udziela pożyczek budowlanych na nieruchomości komercyjne, w tym komercyjne? budynki i domy budowane przez deweloperów na spekulacyjnej, niezabudowanej nieruchomości. Zapewnia stałe finansowanie hipoteczne pożyczek budowlanych na nieruchomości przynoszące dochód.

Pożyczki konsumpcyjne: Pożyczki konsumpcyjne firmy obejmują kredyty zabezpieczone depozytami, kredyty samochodowe, linie kredytowe w rachunku bieżącym oraz różne kredyty ratalne.

Pożyczki komercyjne: Firma zaciąga komercyjne kredyty terminowe i zmienne linie kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze rynku pierwotnego. Pożyczki komercyjne są wykorzystywane na kapitał obrotowy lub na zakup sprzętu, zapasów lub mebli. Pożyczki te są zabezpieczone aktywami biznesowymi innymi niż nieruchomości, takimi jak sprzęt biznesowy i zapasy lub należności. Portfel pożyczek komercyjnych obejmuje głównie pożyczki zabezpieczone.

Działalność inwestycyjna

We wrześniu 30, 2010, portfel inwestycyjny spółki składał się z amerykańskich papierów wartościowych agencji i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką emitowanych przez Fannie Mae, Freddie Mac lub Ginnie Mae.

Depozyty

Firma oferuje różne rachunki depozytowe, w tym rachunki oszczędnościowe książeczek oszczędnościowych i wyciągów, certyfikaty depozytowe, rachunki NOW, rachunki rynku pieniężnego, komercyjne i regularne rachunki bieżące oraz indywidualne konta wycofania.


Powyższy Raport Fundamentalny Spółki jest raportem w połowie gotowym, a treść może ulec zmianie.
Oznacza to, że mamy wszystkie niezbędne dane w naszej bazie danych, aby przygotować raport, ale są potrzebne 2-3 dni aby to ukończyć. W tym czasie aktualizujemy również raport w odniesieniu do bieżącego momentu. Dzięki temu możesz uzyskać wszystkie najnowsze dane dostępne w tej samej cenie. Należy pamiętać, że przygotowanie dodatkowych rodzajów analiz wymaga dodatkowego czasu.

METODOLOGIA BADAŃ

WYŁĄCZENIE

1. ROYAL DUTCH SHELL PLC PROFIL FIRMY

1.1. Kluczowe fakty
1.2. Wynik finansowy
1.3. Kluczowi kierownicy
1.4. Własność i główni posiadacze
1.5. Historia firmy

2. ROYAL DUTCH SHELL PLC PRZEGLĄD BIZNESU

2.1. Opis działalności
2.2. Najważniejsze produkty i usługi
2.3. Rynki i działania sprzedażowe
2.4. Lokalizacje, filie, jednostki operacyjne

3. ROYAL DUTCH SHELL PLC ANALIZA SWOT

3.1. Przegląd
3.2. Silne strony
3.3. Słabości
3.4. Możliwości
3.5. Zagrożenia

4. ROYAL DUTCH SHELL PLC ANALIZA FINANSOWA

4.1. Sprawozdania finansowe
4.1.1. Rachunek zysków i strat
4.1.2. Bilans
4.1.3 Przepływ środków pieniężnych
4.2. Wskaźniki finansowe
4.2.1. Rentowność
4.2.2. Analiza marży
4.2.3. Obrót aktywami
4.2.4. Wskaźniki kredytowe
4.2.5. Długoterminowa wypłacalność
4.2.6. Wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem
4.2.7. Wykresy wskaźników finansowych
4.3. Migawka z rynku akcji

5. ROYAL DUTCH SHELL KONKURENCJE PLC I ANALIZA PRZEMYSŁOWA

5.1. Bezpośredni konkurenci Royal Dutch Shell plc
5.2. Porównanie wskaźników finansowych Royal Dutch Shell plc i bezpośrednich konkurentów
5.3. Porównanie wykresów giełdowych Royal Dutch Shell plc i bezpośrednich konkurentów
5.4. Analiza branży Royal Dutch Shell plc
5.4.1. Migawka branży energetycznej
5.4.2. Royal Dutch Shell plc Analiza pozycji w branży

6. ROYAL DUTCH SHELL PLC NOWOŚCI I WYDARZENIA

6.1. Wiadomości i działania PR Analiza
6.2. Wiadomości korporacyjne IR
6.3. Wiadomości marketingowe
6.4. Imprezy firmowe

7. ROYAL DUTCH SHELL PLC EXPERTS RECENZJA1

7.1. Opinia ekspertów
7.2. Szacunki ekspertów

8. ROYAL DUTCH SHELL PLC ULEPSZONA ANALIZA SWOT2

9. ANALIZA PESTELU NIDERLANDÓW2

9.1. Czynniki polityczne
9.2. Czynniki ekonomiczne
9.3. Czynniki społeczne
9.4. Czynniki technologiczne
9.5. Czynniki środowiskowe
9.6. Czynniki prawne

10. ROYAL DUTCH SHELL PLC IFE, EFE, IE MATRICES2

10.1. Matryca oceny wewnętrznych czynników
10.2. Macierz oceny czynników zewnętrznych
10.3. Wewnętrzna zewnętrzna matryca

11. ROYAL DUTCH SHELL PLC PORTER ANALIZA PIĘCIU SIŁ2

12. ROYAL DUTCH SHELL PLC ANALIZA VRIO2


DODATEK: DEFINICJE SKALI


SPIS RYSUNKÓW

Roczne przychody Royal Dutch Shell plc w porównaniu do kosztu sprzedanych towarów i zysku brutto
Wykres marży zysku
Wykres marży operacyjnej
Wykres zwrotu z kapitału (ROE)
Wykres zwrotu z aktywów (ROA)
Wykres zadłużenia do kapitału własnego
Aktualny wykres wskaźników
Wykresy akcji Royal Dutch Shell plc 1
Wykresy akcji Royal Dutch Shell plc 5
Royal Dutch Shell plc vs. Główne indeksy 1-letni wykres giełdowy
Royal Dutch Shell plc vs. bezpośredni konkurent 1 Roczne tabele
Tabela zagęszczenia artykułów Royal Dutch Shell plc

1 - Dostępność danych zależy od polityki bezpieczeństwa firmy.
2 - te sekcje są dostępne tylko przy zakupie raportu z odpowiednimi dodatkowymi rodzajami analiz.
Pełne dane finansowe są dostępne dla spółek notowanych na giełdzie.

SPIS TABEL

Najważniejsze fakty dotyczące Royal Dutch Shell plc
rentowność
Skuteczność zarządzania
Rachunek zysków i strat Kluczowe dane
Najważniejsze dane bilansowe
Najważniejsze dane dotyczące rachunku przepływów pieniężnych
Przewodnik po skrótach wyników finansowych
Kluczowi dyrektorzy Royal Dutch Shell plc
Biografie kluczowych dyrektorów1
Odszkodowania dla kluczowych dyrektorów1
Główni akcjonariusze Royal Dutch Shell plc
Historia Royal Dutch Shell plc
Produkty Royal Dutch Shell plc
Przychody według segmentów
Przychody według regionu
Royal Dutch Shell plc Biura i przedstawicielstwa
Analiza SWOT Royal Dutch Shell plc
Roczny rachunek zysków i strat, w tym trendy
Rachunek zysków i strat Ostatnie kwartały 4, w tym trendy
Bilans roczny, w tym trendy
Bilans Najnowsze kwartały 4, w tym trendy
Roczny przepływ środków pieniężnych, w tym trendy
Przepływy pieniężne Najnowsze kwartały 4, w tym trendy
Wskaźniki rentowności Royal Dutch Shell plc
Wskaźniki analizy marży
Wskaźniki obrotu aktywami
Wskaźniki kredytowe
Wskaźniki wypłacalności długoterminowej
Wzrost wskaźników finansowych w porównaniu z poprzednim rokiem
Royal Dutch Shell plc Migawka rynku kapitałowego
Najważniejsze fakty dotyczące Royal Dutch Shell plc bezpośrednich konkurentów
Wskaźniki rentowności bezpośrednich konkurentów
Wskaźniki analizy marży bezpośrednich konkurentów
Wskaźniki obrotu aktywów bezpośrednich konkurentów
Wskaźniki kredytowe bezpośrednich konkurentów
Bezpośredni konkurenci Długoterminowe współczynniki wypłacalności
Statystyka przemysłu energetycznego
Royal Dutch Shell plc Pozycja branżowa
Analiza rachunku zysków i strat firmy a branża
Analiza bilansu firmy a branży
Analiza przepływów pieniężnych firmy a branża
Porównanie wskaźników firmy do branży
Zalecenia konsensusu Royal Dutch Shell plc1
Podsumowanie rekomendacji analityka1
Podsumowanie ceny docelowej1
Trendy rekomendacji ekspertów1
Analiza szacunków przychodów1
Analiza szacunków zysków1
Historyczne niespodzianki1
Trend szacunków przychodów1
Zyski Szacunki Trend1
Korekty przychodów1

Analiza SWOT

SWOT, co oznacza mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, jest ramą analityczną, która identyfikuje czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które są korzystne i niekorzystne dla firmy.


Ulepszona analiza SWOT

Ulepszony SWOT to siatka 3 × 3, która łączy mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia w jednym schemacie:

 • Jak wykorzystać mocne strony, aby skorzystać z okazji?
 • Jak wykorzystać mocne strony, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo i wpływ zagrożeń?
 • Jak przezwyciężyć słabości, które utrudniają wykorzystanie okazji?
 • Jak pokonać słabości, które mogą sprawić, że zagrożenia staną się rzeczywistością?

Po udzieleniu odpowiedzi na te pytania firma może opracować plan projektu w celu poprawy wyników biznesowych.


Analiza PESTEL

PESTEL (określany również jako PESTLE) jest idealnym narzędziem do strategicznej analizy wpływu różnych czynników zewnętrznych - politycznych, gospodarczych, społeczno-kulturowych, technologicznych, środowiskowych i prawnych - na firmę, aby później nakreślić jej długoterminowe cele.

Będąc częścią zewnętrznej analizy podczas przeprowadzania oceny strategicznej lub badania rynku, PESTEL przedstawia przegląd różnych czynników makroekologicznych, które każda firma powinna starannie rozważyć. Dostrzegając te środowiska zewnętrzne, firmy mogą maksymalnie skorzystać z możliwości, minimalizując jednocześnie zagrożenia dla organizacji.

Kluczowe czynniki zbadane przez analizę PESTEL:

 • Polityczne - jakie możliwości i naciski wnoszą organy polityczne i jaki jest wpływ regulacji publicznych na biznes?
 • Ekonomiczny - jakie polityki gospodarcze, trendy i struktury mają wpłynąć na organizację, jaki jest stopień tego wpływu?
 • Socjologiczne - jakie aspekty kulturowe i społeczne będą działać w zależności od popytu na produkty i działalność firmy?
 • Technologiczny - Jaki wpływ na organizację mają aspekty technologiczne, innowacje, zachęty i bariery?
 • Środowisko - jakie aspekty środowiskowe i ekologiczne, zarówno lokalnie, jak i dalej, mogą z góry determinować działalność?
 • Informacje prawne - Jakie przepisy będą miały wpływ na styl prowadzenia działalności?

Matryce IFE, EFE, IE

Matryca oceny wewnętrznych czynników (matryca IFE) jest narzędziem zarządzania strategicznego, pomagającym kontrolować lub oceniać główne słabości i mocne strony w obszarach funkcjonalnych firmy. Ponadto matryca IFE służy jako podstawa do identyfikacji i oceny relacji między tymi obszarami. Macierz IFE jest wykorzystywana do formułowania strategii.

Matryca oceny czynników zewnętrznych (matryca EFE) to narzędzie zarządzania strategicznego, które zwykle jest wykorzystywane do oceny bieżących warunków rynkowych. Jest to idealny instrument do wizualizacji i priorytetyzacji zagrożeń i szans, przed którymi stoi firma.

Zasadnicza różnica między wyżej wymienionymi matrycami polega na rodzaju czynników uwzględnionych w modelu; podczas gdy ten drugi jest zaangażowany w czynniki wewnętrzne, ten pierwszy dotyczy wyjątkowo czynników zewnętrznych - tych narażonych na siły społeczne, polityczne, gospodarcze, prawne itp.

Będąc kontynuacją modeli macierzy EFE i IFE, wewnętrzna macierz zewnętrzna (macierz IE) opiera się na badaniu zewnętrznych i wewnętrznych czynników biznesowych zintegrowanych w jednym sugestywnym modelu.


Analiza Porter Five Forces

Analiza pięciu sił Portera analizuje branżę działalności i pomaga firmie znaleźć nowe źródła przewagi konkurencyjnej. Analiza bada branżę za pomocą pięciu głównych pytań:

 1. Co stanowi zagrożenie dla produktów i usług zastępczych?
 2. Czy istnieje zagrożenie wejścia na rynek nowych konkurentów?
 3. Jaka jest intensywność rywalizacji konkurencyjnej?
 4. Jak duża jest siła przetargowa kupujących?
 5. Jak znacząca jest siła przetargowa dostawców?

Analiza VRIO

VRIO oznacza wartość, rzadkość, naśladownictwo, organizację. Ta analiza pomaga ocenić wszystkie zasoby i możliwości firmy i połączyć je w jedną tabelę zbiorczą, która obejmuje:

 • Materialne zasoby
  • Budżetowy
  • Fizyczny
  • Techniczny
  • Organizacyjna
 • Zasoby niematerialne
  • Człowiek
  • Innowacja i kreatywność
  • Reputacja
 • Możliwości organizacyjne

Wynik analizy daje jasny obraz implikacji konkurencyjnych i ekonomicznych firmy, odpowiadając na pytania, czy wyżej wymienione zasoby to:

 • Cenny?
 • Rzadko spotykany?
 • Kosztowne do naśladowania?
 • Prawidłowo zorganizowany?


Więcej publikacji