[Email protected] +44 20 8123 2220 (UK) + 1 732 587 5005 (USA) kontakt | FAQ |

Podstawowy raport firmy Varian Medical Systems Inc., w tym analizy finansowe, SWOT, konkurencji i analizy branżowe

Listopad 2019 | stron 50 | ID: VF616799599BEN
Raporty BAC

US $ 499.00

Dostawa e-mailem - PDF (domyślnie),
Hard Copy Mail Delivery (+ US $ 190.00)

Pobierz ulotkę PDF

Przelew
Kasa później
Potrzebuję pomocy? Zadać pytanie
Raport firmy Varian Medical Systems Inc. Fundamental Company zapewnia pełny przegląd spraw spółki. Wszystkie dostępne dane są przedstawione w obszernym i łatwo dostępnym formacie. Raport zawiera informacje finansowe i SWOT, analizy branżowe, opinie, szacunki oraz roczne i kwartalne prognozy sporządzone przez ekspertów giełdowych. Raport umożliwia także bezpośrednie porównanie Varian Medical Systems Inc. z konkurentami. Zapewnia to naszym Klientom jasne zrozumienie pozycji Varian Medical Systems Inc. w Sprzęt i materiały medyczne Przemysł.

 • Raport zawiera szczegółowe informacje o firmie Varian Medical Systems Inc., które zapewniają niezrównaną dogłębną wiedzę na temat wewnętrznego środowiska biznesowego firmy: dane dotyczące właścicieli, wyższej kadry kierowniczej, lokalizacji, filii, rynków, produktów i historii firmy.
 • Kolejną częścią raportu jest analiza SWOT przeprowadzona dla Varian Medical Systems Inc.. Obejmuje ona określenie celu działalności firmy i identyfikację różnych czynników, które są korzystne i niekorzystne dla osiągnięcia tego celu. Analiza SWOT pomaga zrozumieć mocne strony, słabości, szanse i potencjalne zagrożenia firmy.
 • Analiza finansowa Varian Medical Systems Inc. obejmuje rachunek zysków i strat oraz wykresy trendów wskaźników, a bilanse i przepływy pieniężne są prezentowane w ujęciu rocznym i kwartalnym. Raport określa główne wskaźniki finansowe odnoszące się do rentowności, analizy marży, obrotu aktywami, wskaźników kredytowych i długoterminowej wypłacalności firmy. Tego rodzaju informacje o firmie pomogą i wzmocnią procesy decyzyjne w firmie.
 • W części, która opisuje konkurentów Varian Medical Systems Inc. i całą branżę, informacje o wskaźnikach finansowych firmy są porównywane z danymi jej konkurentów i branży. Unikalna analiza rynku i konkurentów firmy wraz ze szczegółowymi informacjami na temat wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na odpowiedni przemysł pomoże zarządzać środowiskiem biznesowym. Działalność biznesowa i sprzedażowa Twojej firmy zostanie wzmocniona dzięki wglądowi w działalność konkurentów.
 • Raport zawiera także odpowiednie wiadomości, analizę działań PR i ruchów cen akcji. Te ostatnie są skorelowane z istotnymi wiadomościami i komunikatami prasowymi, a roczne i kwartalne prognozy są podawane przez różnych ekspertów i firmy badające rynek. Takie informacje zwiększają świadomość głównych trendów w działalności Varian Medical Systems Inc.

Informacje o Varian Medical Systems Inc.

Varian Medical Systems, Inc. zajmuje się projektowaniem, produkcją, sprzedażą i serwisem sprzętu i oprogramowania do leczenia raka za pomocą radioterapii, stereotaktycznej radiochirurgii i brachyterapii.

Firma projektuje, produkuje, sprzedaje i serwisuje lampy rentgenowskie dla producentów oryginalnego sprzętu (OEM); zamienne lampy rentgenowskie; oraz płaskie panelowe cyfrowe detektory obrazów do filmowania rentgenowskiego (powszechnie określane jako detektory płaskie lub cyfrowe detektory obrazu) w zastosowaniach medycznych, dentystycznych, weterynaryjnych, naukowych i przemysłowych. Firma projektuje, produkuje, sprzedaje i obsługuje akceleratory liniowe, cyfrowe detektory obrazu, oprogramowanie do przetwarzania obrazu oraz produkty do wykrywania obrazów do celów bezpieczeństwa i kontroli. Firma opracowuje, projektuje, produkuje, sprzedaje i serwisuje produkty i systemy terapii protonowej do leczenia raka.

Segmenty

Działalność firmy jest podzielona na dwa segmenty: systemy onkologiczne i produkty rentgenowskie.

Produkty

Systemy onkologiczne

Segment systemów onkologicznych firmy jest dostawcą zaawansowanego sprzętu i oprogramowania do radioterapii raka za pomocą konwencjonalnej radioterapii, IMRT, IGRT, VMAT, stereotaktycznej radioterapii, stereotaktycznej radiochirurgii i brachyterapii. Produkty Oncology Systems dotyczą każdego aspektu procesu radioterapii, w tym akceleratorów liniowych i akcesoriów do pozycjonowania pacjenta i dostarczania wiązki promieniowania rentgenowskiego; urządzenia do ładowania brachyterapii; oprogramowanie do planowania leczenia; sprzęt do symulacji i weryfikacji leczenia oraz akcesoria i oprogramowanie do zapewniania jakości do symulacji i weryfikacji planów leczenia przed leczeniem i sprawdzania, czy leczenie zostało wykonane prawidłowo; oraz oprogramowanie do zarządzania informacjami do rejestrowania historii i wyników leczenia oraz innych informacji i danych dotyczących leczenia pacjenta, w tym zdjęć rentgenowskich pacjenta.

Produkty i akcesoria firmy do IMRT i IGRT pozwalają klinicystom śledzić i leczyć guzy przy użyciu bardzo precyzyjnie ukształtowanych wiązek, celując w nowotwór jak najbliżej i umożliwiając dostarczanie wyższych dawek do guza, ograniczając jednocześnie ekspozycję pobliskich zdrowych tkanek.

Akceleratory liniowe są głównymi urządzeniami dostarczającymi konwencjonalną radioterapię zewnętrzną wiązką z zabiegami IMRT, IGRT i VMAT. Medyczne akceleratory liniowe firmy Clinac są stosowane w leczeniu raka poprzez wytwarzanie terapeutycznych elektronów i promieni rentgenowskich ukierunkowanych na nowotwory i inne nieprawidłowości. Akceleratory liniowe Clinac iX są zaprojektowane do usprawnionych i zaawansowanych procesów leczenia, w tym IMRT i IGRT.

Firma produkuje również i sprzedaje akcesoria do akceleratorów liniowych, które umożliwiają dostarczanie zaawansowanych metod leczenia, takich jak IMRT, IGRT, radioterapia stereotaktyczna, radiochirurgia stereotaktyczna i VMAT. Firma Millennium z serii wielolistkowych kolimatorów i wielolistkowych kolimatorów High Definition 120 (HD 120) są używane z akceleratorem liniowym do określania wielkości, kształtu i intensywności generowanych wiązek. PortalVision, jego elektroniczny portal-imager, służy do weryfikacji pozycji pacjenta na leżance, która służy do zabiegów.

Akcesoria IGRT firmy obejmują osprzęt OBI przymocowany do akceleratora liniowego, który umożliwia dynamiczne obrazowanie nowotworów w czasie rzeczywistym, gdy pacjent jest na kanapie zabiegowej, oraz oprogramowanie do obrazowania CBCT, które współpracuje z OBI, aby umożliwić pozycjonowanie pacjenta w oparciu o anatomię tkanek miękkich.

Oferowane przez firmę produkty do radioterapii RapidArc umożliwiają planowanie i dostarczanie IMRT z obrazem w jednym ciągłym obrocie do stopni 360, a nie w postaci szeregu stałych pól. Produkty do radioterapii RapidArc są zastrzeżoną implementacją VMAT, która koordynuje kształtowanie wiązki, szybkość dawki i prędkość suwnicy, aby zapewnić zgodny rozkład dawki do docelowego guza.

Oprogramowanie firmy do planowania leczenia i zarządzania informacjami umożliwia przeprowadzanie zabiegów radioterapii, od wstępnego planowania leczenia i weryfikacji zapewnienia jakości planu po rejestrację danych po zabiegu i przechowywanie informacji o pacjencie.

Compa


Powyższy Raport Fundamentalny Spółki jest raportem w połowie gotowym, a treść może ulec zmianie.
Oznacza to, że mamy wszystkie niezbędne dane w naszej bazie danych, aby przygotować raport, ale są potrzebne 2-3 dni aby to ukończyć. W tym czasie aktualizujemy również raport w odniesieniu do bieżącego momentu. Dzięki temu możesz uzyskać wszystkie najnowsze dane dostępne w tej samej cenie. Należy pamiętać, że przygotowanie dodatkowych rodzajów analiz wymaga dodatkowego czasu.

METODOLOGIA BADAŃ

WYŁĄCZENIE

1. VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC. PROFIL FIRMY

1.1. Kluczowe fakty
1.2. Wynik finansowy
1.3. Kluczowi kierownicy
1.4. Własność i główni posiadacze
1.5. Historia firmy

2. VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC. PRZEGLĄD BIZNESOWY

2.1. Opis działalności
2.2. Najważniejsze produkty i usługi
2.3. Rynki i działania sprzedażowe
2.4. Lokalizacje, filie, jednostki operacyjne

3. VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC. ANALIZA SWOT

3.1. Przegląd
3.2. Silne strony
3.3. Słabości
3.4. Możliwości
3.5. Zagrożenia

4. VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC. ANALIZA FINANSOWA

4.1. Sprawozdania finansowe
4.1.1. Rachunek zysków i strat
4.1.2. Bilans
4.1.3 Przepływ środków pieniężnych
4.2. Wskaźniki finansowe
4.2.1. Rentowność
4.2.2. Analiza marży
4.2.3. Obrót aktywami
4.2.4. Wskaźniki kredytowe
4.2.5. Długoterminowa wypłacalność
4.2.6. Wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem
4.2.7. Wykresy wskaźników finansowych
4.3. Migawka z rynku akcji

5. VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC. KONKURENCI I ANALIZA PRZEMYSŁOWA

5.1. Bezpośredni konkurenci Varian Medical Systems Inc.
5.2. Porównanie wskaźników finansowych Varian Medical Systems Inc. i bezpośrednich konkurentów
5.3. Porównanie wykresów giełdowych Varian Medical Systems Inc. i bezpośrednich konkurentów
5.4. Analiza branżowa Varian Medical Systems Inc.
5.4.1. Healthcare Equipment and Supplies Industry Snapshot
5.4.2. Varian Medical Systems Inc. Analiza pozycji w branży

6. VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC. NOWOŚCI I WYDARZENIA

6.1. Wiadomości i działania PR Analiza
6.2. Wiadomości korporacyjne IR
6.3. Wiadomości marketingowe
6.4. Imprezy firmowe

7. VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC. PRZEGLĄD EKSPERTÓW1

7.1. Opinia ekspertów
7.2. Szacunki ekspertów

8. VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC. ULEPSZONA ANALIZA SWOT2

9. ANALIZA PESTELÓW STANÓW ZJEDNOCZONYCH2

9.1. Czynniki polityczne
9.2. Czynniki ekonomiczne
9.3. Czynniki społeczne
9.4. Czynniki technologiczne
9.5. Czynniki środowiskowe
9.6. Czynniki prawne

10. VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC. IFE, EFE, IE MATRICES2

10.1. Matryca oceny wewnętrznych czynników
10.2. Macierz oceny czynników zewnętrznych
10.3. Wewnętrzna zewnętrzna matryca

11. VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC. ANALIZA PORTER FIVE FORCES2

12. VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC. ANALIZA VRIO2


DODATEK: DEFINICJE SKALI


SPIS RYSUNKÓW

Roczne przychody Varian Medical Systems Inc. w porównaniu do kosztu sprzedanych towarów i zysku brutto
Wykres marży zysku
Wykres marży operacyjnej
Wykres zwrotu z kapitału (ROE)
Wykres zwrotu z aktywów (ROA)
Wykres zadłużenia do kapitału własnego
Aktualny wykres wskaźników
Wykresy akcji Varian Medical Systems Inc. 1
Wykresy akcji Varian Medical Systems Inc. 5
Varian Medical Systems Inc. vs. Główne indeksy Wykres giełdowy 1
Varian Medical Systems Inc. vs. bezpośredni konkurenci 1 Roczne tabele
Varian Medical Systems Inc. Tabela gęstości artykułów

1 - Dostępność danych zależy od polityki bezpieczeństwa firmy.
2 - te sekcje są dostępne tylko przy zakupie raportu z odpowiednimi dodatkowymi rodzajami analiz.
Pełne dane finansowe są dostępne dla spółek notowanych na giełdzie.

SPIS TABEL

Kluczowe fakty Varian Medical Systems Inc.
rentowność
Skuteczność zarządzania
Rachunek zysków i strat Kluczowe dane
Najważniejsze dane bilansowe
Najważniejsze dane dotyczące rachunku przepływów pieniężnych
Przewodnik po skrótach wyników finansowych
Kluczowi dyrektorzy Varian Medical Systems Inc.
Biografie kluczowych dyrektorów1
Odszkodowania dla kluczowych dyrektorów1
Główni akcjonariusze Varian Medical Systems Inc.
Historia firmy Varian Medical Systems Inc.
Produkty Varian Medical Systems Inc.
Przychody według segmentów
Przychody według regionu
Varian Medical Systems Inc. Biura i przedstawicielstwa
Analiza SWOT firmy Varian Medical Systems Inc.
Roczny rachunek zysków i strat, w tym trendy
Rachunek zysków i strat Ostatnie kwartały 4, w tym trendy
Bilans roczny, w tym trendy
Bilans Najnowsze kwartały 4, w tym trendy
Roczny przepływ środków pieniężnych, w tym trendy
Przepływy pieniężne Najnowsze kwartały 4, w tym trendy
Varian Medical Systems Inc. Wskaźniki rentowności
Wskaźniki analizy marży
Wskaźniki obrotu aktywami
Wskaźniki kredytowe
Wskaźniki wypłacalności długoterminowej
Wzrost wskaźników finansowych w porównaniu z poprzednim rokiem
Varian Medical Systems Inc. Migawka rynku kapitałowego
Kluczowe fakty Varian Medical Systems Inc. Bezpośredni konkurenci
Wskaźniki rentowności bezpośrednich konkurentów
Wskaźniki analizy marży bezpośrednich konkurentów
Wskaźniki obrotu aktywów bezpośrednich konkurentów
Wskaźniki kredytowe bezpośrednich konkurentów
Bezpośredni konkurenci Długoterminowe współczynniki wypłacalności
Healthcare Equipment and Supplies Industry Statistics
Varian Medical Systems Inc. Pozycja branżowa
Analiza rachunku zysków i strat firmy a branża
Analiza bilansu firmy a branży
Analiza przepływów pieniężnych firmy a branża
Porównanie wskaźników firmy do branży
Zalecenia Varian Medical Systems Inc.1
Podsumowanie rekomendacji analityka1
Podsumowanie ceny docelowej1
Trendy rekomendacji ekspertów1
Analiza szacunków przychodów1
Analiza szacunków zysków1
Historyczne niespodzianki1
Trend szacunków przychodów1
Zyski Szacunki Trend1
Korekty przychodów1

Analiza SWOT

SWOT, co oznacza mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, jest ramą analityczną, która identyfikuje czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które są korzystne i niekorzystne dla firmy.


Ulepszona analiza SWOT

Ulepszony SWOT to siatka 3 × 3, która łączy mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia w jednym schemacie:

 • Jak wykorzystać mocne strony, aby skorzystać z okazji?
 • Jak wykorzystać mocne strony, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo i wpływ zagrożeń?
 • Jak przezwyciężyć słabości, które utrudniają wykorzystanie okazji?
 • Jak pokonać słabości, które mogą sprawić, że zagrożenia staną się rzeczywistością?

Po udzieleniu odpowiedzi na te pytania firma może opracować plan projektu w celu poprawy wyników biznesowych.


Analiza PESTEL

PESTEL (określany również jako PESTLE) jest idealnym narzędziem do strategicznej analizy wpływu różnych czynników zewnętrznych - politycznych, gospodarczych, społeczno-kulturowych, technologicznych, środowiskowych i prawnych - na firmę, aby później nakreślić jej długoterminowe cele.

Będąc częścią zewnętrznej analizy podczas przeprowadzania oceny strategicznej lub badania rynku, PESTEL przedstawia przegląd różnych czynników makroekologicznych, które każda firma powinna starannie rozważyć. Dostrzegając te środowiska zewnętrzne, firmy mogą maksymalnie skorzystać z możliwości, minimalizując jednocześnie zagrożenia dla organizacji.

Kluczowe czynniki zbadane przez analizę PESTEL:

 • Polityczne - jakie możliwości i naciski wnoszą organy polityczne i jaki jest wpływ regulacji publicznych na biznes?
 • Ekonomiczny - jakie polityki gospodarcze, trendy i struktury mają wpłynąć na organizację, jaki jest stopień tego wpływu?
 • Socjologiczne - jakie aspekty kulturowe i społeczne będą działać w zależności od popytu na produkty i działalność firmy?
 • Technologiczny - Jaki wpływ na organizację mają aspekty technologiczne, innowacje, zachęty i bariery?
 • Środowisko - jakie aspekty środowiskowe i ekologiczne, zarówno lokalnie, jak i dalej, mogą z góry determinować działalność?
 • Informacje prawne - Jakie przepisy będą miały wpływ na styl prowadzenia działalności?

Matryce IFE, EFE, IE

Matryca oceny wewnętrznych czynników (matryca IFE) jest narzędziem zarządzania strategicznego, pomagającym kontrolować lub oceniać główne słabości i mocne strony w obszarach funkcjonalnych firmy. Ponadto matryca IFE służy jako podstawa do identyfikacji i oceny relacji między tymi obszarami. Macierz IFE jest wykorzystywana do formułowania strategii.

Matryca oceny czynników zewnętrznych (matryca EFE) to narzędzie zarządzania strategicznego, które zwykle jest wykorzystywane do oceny bieżących warunków rynkowych. Jest to idealny instrument do wizualizacji i priorytetyzacji zagrożeń i szans, przed którymi stoi firma.

Zasadnicza różnica między wyżej wymienionymi matrycami polega na rodzaju czynników uwzględnionych w modelu; podczas gdy ten drugi jest zaangażowany w czynniki wewnętrzne, ten pierwszy dotyczy wyjątkowo czynników zewnętrznych - tych narażonych na siły społeczne, polityczne, gospodarcze, prawne itp.

Będąc kontynuacją modeli macierzy EFE i IFE, wewnętrzna macierz zewnętrzna (macierz IE) opiera się na badaniu zewnętrznych i wewnętrznych czynników biznesowych zintegrowanych w jednym sugestywnym modelu.


Analiza Porter Five Forces

Analiza pięciu sił Portera analizuje branżę działalności i pomaga firmie znaleźć nowe źródła przewagi konkurencyjnej. Analiza bada branżę za pomocą pięciu głównych pytań:

 1. Co stanowi zagrożenie dla produktów i usług zastępczych?
 2. Czy istnieje zagrożenie wejścia na rynek nowych konkurentów?
 3. Jaka jest intensywność rywalizacji konkurencyjnej?
 4. Jak duża jest siła przetargowa kupujących?
 5. Jak znacząca jest siła przetargowa dostawców?

Analiza VRIO

VRIO oznacza wartość, rzadkość, naśladownictwo, organizację. Ta analiza pomaga ocenić wszystkie zasoby i możliwości firmy i połączyć je w jedną tabelę zbiorczą, która obejmuje:

 • Materialne zasoby
  • Budżetowy
  • Fizyczny
  • Techniczny
  • Organizacyjna
 • Zasoby niematerialne
  • Człowiek
  • Innowacja i kreatywność
  • Reputacja
 • Możliwości organizacyjne

Wynik analizy daje jasny obraz implikacji konkurencyjnych i ekonomicznych firmy, odpowiadając na pytania, czy wyżej wymienione zasoby to:

 • Cenny?
 • Rzadko spotykany?
 • Kosztowne do naśladowania?
 • Prawidłowo zorganizowany?


Więcej publikacji