[Email protected] +44 20 8123 2220 (UK) + 1 732 587 5005 (USA) kontakt | FAQ |

Perspektywy rynków wiodących w Indiach 2019

Październik 2019 | stron 58 | ID: I39F7650986EN
Merchant Research & Consulting Ltd.

US $ 1,050.00

Dostawa e-mailem - PDF (domyślnie),
Hard Copy Mail Delivery (+ US $ 190.00)

Pobierz ulotkę PDF

Przelew
Kasa później
Potrzebuję pomocy? Zadać pytanie
O Nas

Raport zwraca uwagę na dogłębną analizę rynku ołowiu w Indiach. Uwzględniono historyczne, obecne i przyszłe trendy. Przedstawione są opinie i szacunki ekspertów.

Najważniejsze punkty raportu dotyczącego rynków wiodących w Indiach:
 • dane o rezerwach, depozytach
 • produkcja
 • analiza producentów
 • struktura popytu, trendy konsumpcji
 • ceny
 • konsumenci
 • prognoza podaży / popytu
 • rynki niższego szczebla
Zgłoś zalety:
 • Na podstawie danych raportu zostaną wyciągnięte wnioski na temat obecnej sytuacji rynkowej w Indiach.
 • Potencjalny popyt i przyszła produkcja zostaną określone na podstawie raportu.
 • Podane zostaną dane dotyczące uczestników rynku.
 • Segmenty końcowego przeznaczenia zostaną zidentyfikowane i oszacowane.
Poza tym Merchant Research & Consulting oferuje raport Global Lead Industry Report. Proszę zobaczyć Partner wiodący: trendy i perspektywy globalnego rynku dla 2028.
1. OŁÓW TRENDY NA RYNKU W INDIACH

2. REZERWY W INDIACH

2.1. Depozyty w Indiach

3. OŁOWIENIE PRODUKCJI W INDIACH

3.1. Wielkość produkcji w 2013-2018
3.2. Udział produkcji indyjskiej w rynku globalnym (w 2013-2018)
3.3. Udział produkcji indyjskiej w rynku regionalnym (w 2013-2018)

4. OŁÓW SPOŻYCIE W INDIACH

4.1. Struktura popytu na ołów, 2018
4.2. Zużycie ołowiu w 2013-2018

5. OŁOWIENIE HANDLU W INDIACH

5.1. Eksport ołowiu (ostatnie lata)
5.2. Import ołowiu (ostatnie lata)
5.3. Roczne ceny eksportowe i importowe ołowiu (ostatnie lata)

6. OŁÓW PROGNOZĘ RYNKU W INDIACH NA 2023

6.1. Oczekiwania rynku
6.2. Ołów prognoza produkcji do 2023
6.3. Prognozy popytu ołowiu do 2023

7. KONSUMENCI OŁOWIU W INDIACH

Należy pamiętać, że 2018, wiodący program na rynku indyjskim, jest w połowie gotową publikacją, a treść może ulec zmianie i uzupełnieniom. Posiadamy wszystkie dane niezbędne do przygotowania raportu, ale należy je pobrać z naszych baz danych, uporządkować w raporcie, zaktualizować o najnowsze informacje, a tym samym zostanie przedstawione pełne badanie. Ten proces trwa 2-3 dni robocze po złożeniu zamówienia. Dlatego nasi klienci zawsze otrzymują poprawioną i zaktualizowaną wersję raportu.

SPIS TABEL

Produkcja ołowiu w kraju w 2013-2018 (kopalnia, rafineria)
Udział produkcji krajowej w rynku globalnym (2013-2018)
Udział produkcji krajowej w rynku regionalnym (2013-2018)
Ołów sfery zastosowania
Zużycie ołowiu w Indiach w 2013-2018
Eksport i import ołowiu w Indiach w ostatnich latach
Struktura eksportu według kraju w ostatnich latach
Struktura importu według kraju w ostatnich latach
Ceny eksportowe i importowe w Indiach w ostatnich latach
Ołów prognoza produkcji do 2023
Prognozy popytu ołowiu do 2023


Więcej publikacji