[Email protected] +44 20 8123 2220 (UK) + 1 732 587 5005 (USA) kontakt | FAQ |

Poliacetal (polioksymetylen, POM) 2019 Perspektywy rynku światowego i prognoza dla 2028

Październik 2019 | stron 145 | ID: P5A7311BE7AFEN
Merchant Research & Consulting Ltd.

US $ 4,500.00

Dostawa e-mailem - PDF (domyślnie),
Hard Copy Mail Delivery (+ US $ 190.00)

Pobierz ulotkę PDF

Przelew
Kasa później
Potrzebuję pomocy? Zadać pytanie
Poliacetal (polioksymetylen, POM) 2019 Perspektywy i prognozy rynku światowego do 2028 zapewniają dostęp do unikalnych danych na badanym rynku. Korzystając z szerokiej gamy źródeł pierwotnych i wtórnych, nasz zespół badawczy połączył, opracował i przedstawił wszystkie dostępne informacje na rynku w kompleksowym raporcie z badań w jasny i spójny sposób.

Raport rynkowy zawiera nie tylko szczegółowy przegląd rynku, ale także bogatą kolekcję tabel i liczb, dzięki czemu można z bliska przyjrzeć się rynkom krajowym, regionalnym i światowym. Obejmuje także dziesięcioletnią prognozę pokazującą rozwój rynku.

Zakres raportu

Geograficznie raport rynkowy obejmuje:
 • Świat
 • regiony
 • Kraje
Ramy czasowe raportu rynkowego:
 • Obecna sytuacja
 • Tło historyczne
 • Prognoza na 10 lat
Analiza rynku globalnego obejmuje:
 • Pojemność
 • Produkcja i popyt
 • Statystyka handlu
 • ceny
 • Projektowanie
 • Sektor zastosowania końcowego
Przegląd rynku regionu / kraju obejmuje:
 • Pojemność
 • Prośba o zaopatrzenie
 • ceny
 • Eksport i import
 • Producenci
Powody, dla których warto kupić
 • Analiza rynku poliacetalu, a także szczegółowa wiedza na temat czynników globalnych i regionalnych wpływających na branżę, idą o krok dalej w zarządzaniu środowiskiem biznesowym
 • Działalność biznesowa / sprzedażowa firmy jest wzmocniona poprzez uzyskanie wglądu w specyfikę rynku poliacetalu
 • Poszukiwanie potencjalnych partnerów i dostawców jest znacznie ułatwione
 • Prognozy rynku poliacetalu wzmacniają proces podejmowania decyzji zarządczych w firmie
* Należy pamiętać, że „Poliacetal (polioksymetylen, POM) 2019 Perspektywy rynku światowego i prognoza do 2028” to publikacja w połowie gotowa, a treść może ulec zmianie i uzupełnieniom. Posiadamy wszystkie dane niezbędne do przygotowania raportu, ale należy je pobrać z naszych baz danych, uporządkować w raporcie, zaktualizować o najnowsze informacje, a zatem zostanie przedstawione pełne badanie. Ten proces trwa 3-5 dni robocze po złożeniu zamówienia. W ten sposób nasi klienci zawsze otrzymują poprawioną i zaktualizowaną wersję każdego raportu. Pamiętaj, że nie pobieramy opłat za procedurę aktualizacji.
WYŁĄCZENIE

METODOLOGIA BADAŃ

1. WPROWADZENIE: WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE POLIACETALU (POLIOKSYMETYLENU)

2. POLIACETALNE PROCESY PRODUKCYJNE

3. POLYACETAL WORLD MARKET

3.1. Światowa pojemność poliacetalowa od 2018
- Pojemność polioksymetylenu w podziale na regiony
- Pojemność polioksymetylenu podzielona według kraju
- Producenci polioksymetylenu i ich możliwości według zakładów

3.2. Światowa produkcja poliacetalu w 2013-2018
- Globalna dynamika produkcji polioksymetylenu
- Produkcja polioksymetylenu według regionu
- Produkcja polioksymetylenu według kraju

3.3. Zapotrzebowanie na poliacetal w 2013-2018
- Światowa dynamika popytu na polioksymetylen
- Zapotrzebowanie na polioksymetylen w regionie Azji i Pacyfiku
- Zapotrzebowanie na polioksymetylen w Europie
- Zapotrzebowanie na polioksymetylen w Ameryce Północnej
- Zapotrzebowanie na polioksymetylen w RŚ

3.4. Światowy handel poliacetalem 2013-2018
- Światowa dynamika handlu polioksymetylenem
- Eksport i import polioksymetylenu w regionach

3.5. Ceny poliacetalu na rynku światowym w 2013-2018

4. ANALIZA POLYACETALNYCH REGIONALNYCH RYNKÓW

4.1. Analiza europejskiego rynku poliacetalu

4.1.1. Niemcy
- Całkowita pojemność poliacetalu w Niemczech, 2018
- Niemcy: produkcja polioksymetylenu w 2013-2018
- Niemcy: zapotrzebowanie na polioksymetylen w 2013-2018
- Operacje handlowe w Niemczech na 2013-2018
- Ceny polioksymetylenu w Niemczech w 2013-2018

4.1.2. Niderlandy
- Całkowita pojemność poliacetalu w Holandii, 2018
- Holandia: produkcja polioksymetylenu w 2013-2018
- Holandia: zapotrzebowanie na polioksymetylen w 2013-2018
- Operacje handlowe w Holandii w 2013-2018
- Ceny polioksymetylenu w Holandii w 2013-2018

4.1.3. Polska
- Całkowita pojemność poliacetalowa w Polsce, 2018
- Polska: produkcja polioksymetylenu w 2013-2018
- Polska: zapotrzebowanie na polioksymetylen w 2013-2018
- Operacje handlowe w Polsce w 2013-2018
- Ceny polioksymetylenu w Polsce w 2013-2018

4.2. Analiza rynku Polyacetal Asia Pacific

4.2.1. Chiny
- Całkowita pojemność poliacetalu w Chinach, 2018
- Chiny: produkcja polioksymetylenu w 2013-2018
- Chiny: zapotrzebowanie na polioksymetylen w 2013-2018
- Operacje handlowe w Chinach w 2013-2018
- Ceny polioksymetylenu w Chinach w 2013-2018

4.2.2. Japonia
- Całkowita pojemność poliacetalu w Japonii, 2018
- Japonia: produkcja polioksymetylenu w 2013-2018
- Japonia: zapotrzebowanie na polioksymetylen w 2013-2018
- Operacje handlowe w Japonii na 2013-2018
- Ceny polioksymetylenu w Japonii w 2013-2018

4.2.3. Malezja
- Całkowita pojemność poliacetalowa w Malezji, 2018
- Malezja: produkcja polioksymetylenu w 2013-2018
- Malezja: zapotrzebowanie na polioksymetylen w 2013-2018
- Operacje handlowe w Malezji w 2013-2018
- Ceny polioksymetylenu w Malezji w 2013-2018

4.2.4. Korea Południowa
- Całkowita pojemność poliacetalu w Korei Południowej, 2018
- Korea Południowa: produkcja polioksymetylenu w 2013-2018
- Korea Południowa: zapotrzebowanie na polioksymetylen w 2013-2018
- Operacje handlowe w Korei Południowej w 2013-2018
- Ceny polioksymetylenu w Korei Południowej w 2013-2018

4.2.5. Tajwan
- Całkowita pojemność poliacetalu na Tajwanie, 2018
- Tajwan: produkcja polioksymetylenu w 2013-2018
- Tajwan: zapotrzebowanie na polioksymetylen w 2013-2018
- Operacje handlowe na Tajwanie w 2013-2018
- Ceny polioksymetylenu na Tajwanie w 2013-2018

4.2.6. Tajlandia
- Całkowita pojemność poliacetalu w Tajlandii, 2018
- Tajlandia: produkcja polioksymetylenu w 2013-2018
- Tajlandia: zapotrzebowanie na polioksymetylen w 2013-2018
- Operacje handlowe w Tajlandii w 2013-2018
- Ceny polioksymetylenu w Tajlandii w 2013-2018

4.3. Analiza rynku poliacetalu w Ameryce Północnej

4.3.1. USA
- Całkowita pojemność poliacetalu w USA, 2018
- USA: produkcja polioksymetylenu w 2013-2018
- USA: zapotrzebowanie na polioksymetylen w 2013-2018
- Operacje handlowe w USA w 2013-2018
- Ceny polioksymetylenu w USA w 2013-2018

4.4. Analiza rynku poliacetalu na Bliskim Wschodzie i w Afryce

4.4.1. Arabia Saudyjska
- Całkowita pojemność poliacetalowa w Arabii Saudyjskiej, 2018
- Arabia Saudyjska: produkcja polioksymetylenu w 2013-2018
- Arabia Saudyjska: zapotrzebowanie na polioksymetylen w 2013-2018
- Operacje handlowe w Arabii Saudyjskiej w 2013-2018
- Ceny polioksymetylenu w Arabii Saudyjskiej w 2013-2018

5. PERSPEKTYWY RYNKU POLIACETALNEGO

5.1. Wydajność poliacetalu i prognoza produkcji do 2028
- Globalna prognoza produkcji poliacetalu

5.2. Prognozy popytu na poliacetale do 2028
- Światowe czynniki zwiększające popyt na poliacetale i wyzwania
- Prognoza popytu na polioksymetylen w Europie
- Prognoza popytu na polioksymetylen w Azji i Pacyfiku
- Prognoza popytu na polioksymetylen w Ameryce Północnej
- Prognoza zapotrzebowania na polioksymetylen w RŚ

6. NAJWAŻNIEJSZE FIRMY NA RYNKU POLIACETALNYM NA CAŁYM ŚWIECIE

7. POLIACETALNY SEKTOR KOŃCOWY

7.1. Struktura popytu na poliacetale według zastosowania od 2018
7.2. Przegląd rynków końcowych poliacetalu i prognozy dla 2028


Więcej publikacji