[Email protected] +44 20 8123 2220 (UK) + 1 732 587 5005 (USA) kontakt | FAQ |

Najlepsze magazynowanie i magazynowanie 978 (globalnie)

Styczeń 2015 | stron 1083 | ID: T770E8C5151EN
Plimsoll Publishing Ltd

US $ 1,500.00

Dostawa e-mailem (PDF), dostawa pocztą w formie papierowej

Pobierz ulotkę PDF

Przelew
Kasa później
Potrzebuję pomocy? Zadać pytanie
This report is an in-depth financial evaluation of the GlobalStorage & Warehousing. Using the unique Plimsoll method of analysis, each of the top 978 companies included is individually assessed and ranked against each other and compared to industry averages.Using the most up-to-date financial information available, the two-page per company analysis provides detailed financial analysis for each organisation. The following are some of the key findings of this new report:
 • 308 z analizowanych firm 978 został oceniony jako Niebezpieczeństwo
 • Firmy 102 są gotowe do przejęcia
 • Firmy 209 osiągnęły w zeszłym roku wzrost sprzedaży większy niż 10%.
 • Firmy 147 poniosły stratę przed opodatkowaniem.
 • Firmy 437 odnotowały spadek sprzedaży w ubiegłym roku.
Nasza analiza zapewnia niezrównaną inteligencję rynku i firmy przy użyciu prostego graficznego, numerycznego i modelowego. Każda firma jest analizowana indywidualnie zarówno w jej własnej walucie, jak i w USD ($) w celu ułatwienia użytkowania. Te indywidualne analizy natychmiast podkreślają mocne i słabe strony firmy.

Oprócz informacji o poszczególnych firmach niniejszy raport zawiera także kompleksowe badanie rynku na podstawie analizowanych firm. Te kluczowe informacje obejmują:
 • Najlepsi partnerzy handlowi (w oparciu o siłę handlową i finansową)
 • Wzrost sprzedaży (najwyższa sprzedaż, tempo wzrostu, wielkość rynku na podstawie analizowanych firm, średni wzrost)
 • Rentowność (zwrot z aktywów, marże zysku przed opodatkowaniem, średnia w branży)
 • Najszybciej rozwijające się firmy (matryca wydajności)
Companies can change at an alarming rate in a very short space of time – be sure to check out the performance of the 308 companies we rate as Danger to see how these companies have declined over 4 years. The Plimsoll Global Analysis will give you an in-depth assessment of the Global Storage & Warehousing industry instantly. Whether you wish to benchmark your own company’s results, study the industry in more depth or have a vast array of industry intelligence at your disposal, this report is the ideal resource.
Ten obszerny raport jest podzielony na dwie części:

1. Pełna ocena finansowa rynku na podstawie analizowanych firm
2. Indywidualna analiza wyników finansowych każdej firmy (strony 2 na firmę)

Określone obszary uwzględnione w ocenie rynku obejmują;

SEKCJA 1 - NAJLEPSI PARTNERZY HANDLOWI (NA PODSTAWIE WYTRZYMAŁOŚCI HANDLOWEJ I FINANSOWEJ)

1.1a - definicja najlepszych partnerów handlowych i najlepsza lista branżowa 5
1.1b - matryca wydajności (siła finansowa vs. wzrost sprzedaży)
1.1c - Lista najlepszych partnerów handlowych w branży

SEKCJA 2 - SPRZEDAŻ I WYNIKI RYNKOWE

2.1 - wzrost sprzedaży
2.1a - analiza trendów rocznych 4
2.1b - średni wzrost sprzedaży w branży
2.1c - Tabela rankingu wzrostu sprzedaży
2.1d - najlepsze firmy 50 według udziału w rynku
2.2 - zwrot z aktywów
2.2a - analiza trendów rocznych 4
2.2b - Zwrot ze sprzedaży aktywów ogółem
2.2c - Tabela wyników zwrotu z aktywów
2.2d - zwrot z najlepszych aktywów spółek 50

SEKCJA 3 - RENTOWNOŚĆ

3.1 - marża zysku przed opodatkowaniem
3.1a - Marża zysku przed opodatkowaniem Analiza trendów rocznych 4
3.1b - średnia marża zysku przed opodatkowaniem w branży
3.1c - Tabela rankingu marży zysku przed opodatkowaniem
3.1d - Rzeczywisty zysk przed opodatkowaniem najlepszych firm 50
3.2 - zysk brutto przed opodatkowaniem od sumy aktywów
3.2a - Zwrot zysku przed opodatkowaniem od aktywów ogółem Analiza trendu roku 4
3.2b - średni w branży zysk brutto przed opodatkowaniem od wszystkich aktywów
3.2c - Zwrot zysku przed opodatkowaniem z tabeli zestawienia aktywów ogółem
3.3 - Rentowność
3.3a - średnia branża rentowności

4. 0 - JAK KORZYSTAĆ

5.0 - INDYWIDUALNA ANALIZA FIRMY


Indywidualna ocena firmy daje pełny obraz finansowy każdej spółki wymienionej na liście, w tym streszczenie podsumowujące analizę. Jednym z naszych kluczowych wskaźników jest wykres Plimsoll, który łączy kilka wyników w celu uzyskania ogólnego pomiaru siły finansowej każdej firmy. Tabela Plimsoll jest przestrzegana poprzez analizę kilku różnych obszarów, w tym;

Wzrost sprzedaży, stabilność handlu, rentowność, kapitał obrotowy, dźwignia i natychmiastowa płynność

Ponieważ wszystkie pomiary są ustandaryzowane, w jednym raporcie możesz szybko porównać z podobnymi dla każdej dużej firmy w swojej branży. Konta każdej firmy są wyświetlane w swojej własnej walucie i USD, aby umożliwić porównanie.

Każda indywidualna analiza firmy obejmuje:
 • Pełna czteroletnia ocena finansowa, analiza dni dłużników, najnowsze rankingi sprzedaży / rentowności.
 • Analiza wydajności pracowników, porównania ze średnią branżową.
 • Ogólna ocena finansowa firmy zgodnie z tabelą Plimsoll Chart, ranking branżowy.
 • Podsumowanie pisemne analizy firmy.
Inne informacje w raporcie obejmują:
 • Szczegóły modelu Plimsoll
 • Definicje pojęć
 • Lista akcjonariuszy
 • Globalny indeks według regionu
 • Analiza rankingu według sprzedaży / zysków
 • Firmy brane pod uwagę, ale nieuwzględnione
 • Indeks firm


Więcej publikacji