[Email protected] +44 20 8123 2220 (UK) + 1 732 587 5005 (USA) kontakt | FAQ |

e2v Technologies plc Podstawowy raport spółki, w tym analizy finansowe, SWOT, konkurencji i analizy branżowe

Listopad 2019 | stron 50 | ID: E490816EF0DBEN
Raporty BAC

US $ 499.00

Dostawa e-mailem - PDF (domyślnie),
Hard Copy Mail Delivery (+ US $ 190.00)

Pobierz ulotkę PDF

Przelew
Kasa później
Potrzebuję pomocy? Zadać pytanie
Raport e2v Technologies plc Fundamental Company Company zapewnia pełny przegląd spraw spółki. Wszystkie dostępne dane są przedstawione w obszernym i łatwo dostępnym formacie. Raport zawiera informacje finansowe i SWOT, analizy branżowe, opinie, szacunki oraz roczne i kwartalne prognozy sporządzone przez ekspertów giełdowych. Raport umożliwia także bezpośrednie porównanie między e2v Technologies plc i jego konkurentami. Zapewnia to naszym Klientom jasne zrozumienie pozycji e2v Technologies plc w Komputery i sprzęt elektroniczny Przemysł.

 • Raport zawiera szczegółowe informacje o e2v Technologies plc, które zapewniają niezrównaną dogłębną wiedzę na temat wewnętrznego środowiska biznesowego firmy: dane o właścicielach, wyższej kadrze zarządzającej, lokalizacjach, filiach, rynkach, produktach i historii firmy.
 • Kolejną częścią raportu jest analiza SWOT przeprowadzona dla e2v Technologies plc. Polega ona na określeniu celu działalności spółki i zidentyfikowaniu różnych czynników, które są korzystne i niekorzystne dla osiągnięcia tego celu. Analiza SWOT pomaga zrozumieć mocne strony, słabości, szanse i potencjalne zagrożenia firmy.
 • Analiza finansowa e2v Technologies plc obejmuje rachunek zysków i strat oraz wykresy trendów wskaźników, a bilanse i przepływy pieniężne są prezentowane w ujęciu rocznym i kwartalnym. Raport określa główne wskaźniki finansowe odnoszące się do rentowności, analizy marży, obrotu aktywami, wskaźników kredytowych i długoterminowej wypłacalności firmy. Tego rodzaju informacje o firmie pomogą i wzmocnią procesy decyzyjne w firmie.
 • W części, która opisuje konkurentów e2v Technologies plc i całą branżę, informacje o wskaźnikach finansowych firmy są porównywane z danymi jej konkurentów i branży. Unikalna analiza rynku i konkurentów firmy wraz ze szczegółowymi informacjami na temat wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na odpowiedni przemysł pomoże zarządzać środowiskiem biznesowym. Działalność biznesowa i sprzedażowa Twojej firmy zostanie wzmocniona dzięki wglądowi w działalność konkurentów.
 • Raport zawiera także odpowiednie wiadomości, analizę działań PR i ruchów cen akcji. Te ostatnie są skorelowane z istotnymi wiadomościami i komunikatami prasowymi, a roczne i kwartalne prognozy są podawane przez różnych ekspertów i firmy badające rynek. Takie informacje zwiększają świadomość głównych trendów w e2v Technologies plc.

Informacje o e2v Technologies plc

e2v Technologies plc rozwija i produkuje komponenty i podsystemy elektroniczne dla przemysłu lotniczego i obronnego, medycznego i naukowego oraz handlowego i przemysłowego. Segment urządzeń i podsystemów elektronowych obejmuje urządzenia i podsystemy elektronowe, w tym TWT ze sprzężoną wnęką, lampy siatkowe, TWT spiralne, indukcyjne lampy wyjściowe, klistrony, magnetrony, modulatory, systemy RF, iskierniki, gwiezdne wzmacniacze satelitarne i tyratrony dla różnych zastosowania, w tym elektroniczne środki obrony, radioterapia, urządzenia do leczenia raka, systemy radarowe, wzmacniacze łączności satelitarnej i nadajniki telewizji cyfrowej. Segment urządzeń do obrazowania firmy oferuje rozwiązania do obrazowania CMOS, czujniki obrazowania przemysłowego, kamery i czujniki L3vision, kamery przemysłowe skanowane liniowo, obrazowanie kosmiczne i naukowe oraz rentgenowskie czujniki dentystyczne do zastosowań w obrazowaniu kosmicznym, naukowym i przyrodniczym, przemysłowym kontrola procesu, wewnątrzustne i panoramiczne stomatologiczne systemy rentgenowskie, nadzór wojskowy i obrazowanie samochodowe. Segment specjalistycznych półprzewodników zapewnia układy ASIC, usługi montażu i testowania, szerokopasmowe konwertery danych, nadajniki-odbiorniki ISM dużej mocy, układy scalone o wysokiej niezawodności, mikroprocesory o wysokiej niezawodności i pamięci MRAM. Segment sensorów firmy obejmuje kamery gaśnicze, kamery bezpieczeństwa, produkty motoryzacyjne, czujniki gazu, urządzenia mikrofalowe, urządzenia ewakuacji radiowej, urządzenia bezpieczeństwa i uzbrojenia oraz detektory rentgenowskie do stosowania w ochronie środowiska, spektroskopię rentgenowską, alarm samochodowy oraz systemy bezpieczeństwa, radary mikrofalowe oraz urządzenia bezpieczeństwa i uzbrojenia, ratownictwo przeciwpożarowe i termiczne obrazowanie bezpieczeństwa. Oferuje swoje produkty za pośrednictwem sieci agentów i dystrybutorów w obu Amerykach, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, na Dalekim Wschodzie i Australii. Firma była wcześniej znana jako Marconi Applied Technologies i zmieniła nazwę na e2v Technologies plc w lipcu 2002. e2v Technologies plc została założona w 1947 i ma siedzibę w Chelmsford w Wielkiej Brytanii.


Powyższy Raport Fundamentalny Spółki jest raportem w połowie gotowym, a treść może ulec zmianie.
Oznacza to, że mamy wszystkie niezbędne dane w naszej bazie danych, aby przygotować raport, ale są potrzebne 2-3 dni aby to ukończyć. W tym czasie aktualizujemy również raport w odniesieniu do bieżącego momentu. Dzięki temu możesz uzyskać wszystkie najnowsze dane dostępne w tej samej cenie. Należy pamiętać, że przygotowanie dodatkowych rodzajów analiz wymaga dodatkowego czasu.

METODOLOGIA BADAŃ

WYŁĄCZENIE

1. E2V TECHNOLOGIES PROFIL FIRMY PLC

1.1. Kluczowe fakty
1.2. Wynik finansowy
1.3. Kluczowi kierownicy
1.4. Własność i główni posiadacze
1.5. Historia firmy

2. E2V TECHNOLOGIES PRZEGLĄD BIZNESU PLC

2.1. Opis działalności
2.2. Najważniejsze produkty i usługi
2.3. Rynki i działania sprzedażowe
2.4. Lokalizacje, filie, jednostki operacyjne

3. E2V TECHNOLOGIES PLC SWOT ANALYSIS

3.1. Przegląd
3.2. Silne strony
3.3. Słabości
3.4. Możliwości
3.5. Zagrożenia

4. E2V TECHNOLOGIES PLC ANALIZA FINANSOWA

4.1. Sprawozdania finansowe
4.1.1. Rachunek zysków i strat
4.1.2. Bilans
4.1.3 Przepływ środków pieniężnych
4.2. Wskaźniki finansowe
4.2.1. Rentowność
4.2.2. Analiza marży
4.2.3. Obrót aktywami
4.2.4. Wskaźniki kredytowe
4.2.5. Długoterminowa wypłacalność
4.2.6. Wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem
4.2.7. Wykresy wskaźników finansowych
4.3. Migawka z rynku akcji

5. E2V TECHNOLOGIES PLC KONKURENCI I ANALIZA PRZEMYSŁOWA

5.1. e2v Technologies plc Bezpośredni konkurenci
5.2. Porównanie wskaźników finansowych e2v Technologies plc i bezpośrednich konkurentów
5.3. Porównanie wykresów giełdowych e2v Technologies plc i bezpośrednich konkurentów
5.4. e2v Technologies plc Analiza branżowa
5.4.1. Migawka przemysłu komputerów i sprzętu elektronicznego
5.4.2. e2v Technologies plc Analiza pozycji w branży

6. E2V TECHNOLOGIES PLC NOWOŚCI I WYDARZENIA

6.1. Wiadomości i działania PR Analiza
6.2. Wiadomości korporacyjne IR
6.3. Wiadomości marketingowe
6.4. Imprezy firmowe

7. E2V TECHNOLOGIES PRZEGLĄD EKSPERTÓW PLC1

7.1. Opinia ekspertów
7.2. Szacunki ekspertów

8. E2V TECHNOLOGIES PLC ULEPSZONA ANALIZA SWOT2

9. ANALIZA PESTELÓW W UK2

9.1. Czynniki polityczne
9.2. Czynniki ekonomiczne
9.3. Czynniki społeczne
9.4. Czynniki technologiczne
9.5. Czynniki środowiskowe
9.6. Czynniki prawne

10. E2V TECHNOLOGIES PLC MATRICES IFE, EFE, IE2

10.1. Matryca oceny wewnętrznych czynników
10.2. Macierz oceny czynników zewnętrznych
10.3. Wewnętrzna zewnętrzna matryca

11. E2V TECHNOLOGIES PLC PORTER PIĘĆ SILNIKÓW ANALIZA2

12. E2V TECHNOLOGIES ANALIZA PLC VRIO2


DODATEK: DEFINICJE SKALI


SPIS RYSUNKÓW

e2v Technologies plc Roczne przychody w porównaniu do kosztu sprzedanych towarów i zysku brutto
Wykres marży zysku
Wykres marży operacyjnej
Wykres zwrotu z kapitału (ROE)
Wykres zwrotu z aktywów (ROA)
Wykres zadłużenia do kapitału własnego
Aktualny wykres wskaźników
e2v Technologies plc 1 Wykresy akcji
e2v Technologies plc 5 Wykresy akcji
e2v Technologies plc vs. Główne indeksy 1-letni wykres giełdowy
e2v Technologies plc vs. Bezpośredni konkurent Wykresy giełdowe 1
e2v Technologies plc Tabela gęstości artykułów

1 - Dostępność danych zależy od polityki bezpieczeństwa firmy.
2 - te sekcje są dostępne tylko przy zakupie raportu z odpowiednimi dodatkowymi rodzajami analiz.
Pełne dane finansowe są dostępne dla spółek notowanych na giełdzie.

SPIS TABEL

e2v Technologies plc Kluczowe fakty
rentowność
Skuteczność zarządzania
Rachunek zysków i strat Kluczowe dane
Najważniejsze dane bilansowe
Najważniejsze dane dotyczące rachunku przepływów pieniężnych
Przewodnik po skrótach wyników finansowych
e2v Technologies plc Kluczowi kierownicy
Biografie kluczowych dyrektorów1
Odszkodowania dla kluczowych dyrektorów1
e2v Technologies plc Główni akcjonariusze
Historia e2v Technologies plc
e2v Technologies plc Produkty
Przychody według segmentów
Przychody według regionu
e2v Technologies plc Biura i przedstawicielstwa
e2v Technologies plc Analiza SWOT
Roczny rachunek zysków i strat, w tym trendy
Rachunek zysków i strat Ostatnie kwartały 4, w tym trendy
Bilans roczny, w tym trendy
Bilans Najnowsze kwartały 4, w tym trendy
Roczny przepływ środków pieniężnych, w tym trendy
Przepływy pieniężne Najnowsze kwartały 4, w tym trendy
e2v Technologies plc Wskaźniki rentowności
Wskaźniki analizy marży
Wskaźniki obrotu aktywami
Wskaźniki kredytowe
Wskaźniki wypłacalności długoterminowej
Wzrost wskaźników finansowych w porównaniu z poprzednim rokiem
e2v Technologies plc Migawka rynku kapitałowego
e2v Technologies plc Bezpośredni konkurent Kluczowe fakty
Wskaźniki rentowności bezpośrednich konkurentów
Wskaźniki analizy marży bezpośrednich konkurentów
Wskaźniki obrotu aktywów bezpośrednich konkurentów
Wskaźniki kredytowe bezpośrednich konkurentów
Bezpośredni konkurenci Długoterminowe współczynniki wypłacalności
Statystyka branży komputerów i sprzętu elektronicznego
e2v Technologies plc Pozycja branżowa
Analiza rachunku zysków i strat firmy a branża
Analiza bilansu firmy a branży
Analiza przepływów pieniężnych firmy a branża
Porównanie wskaźników firmy do branży
e2v Technologies plc Zalecenia konsensusowe1
Podsumowanie rekomendacji analityka1
Podsumowanie ceny docelowej1
Trendy rekomendacji ekspertów1
Analiza szacunków przychodów1
Analiza szacunków zysków1
Historyczne niespodzianki1
Trend szacunków przychodów1
Zyski Szacunki Trend1
Korekty przychodów1

Analiza SWOT

SWOT, co oznacza mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, jest ramą analityczną, która identyfikuje czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które są korzystne i niekorzystne dla firmy.


Ulepszona analiza SWOT

Ulepszony SWOT to siatka 3 × 3, która łączy mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia w jednym schemacie:

 • Jak wykorzystać mocne strony, aby skorzystać z okazji?
 • Jak wykorzystać mocne strony, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo i wpływ zagrożeń?
 • Jak przezwyciężyć słabości, które utrudniają wykorzystanie okazji?
 • Jak pokonać słabości, które mogą sprawić, że zagrożenia staną się rzeczywistością?

Po udzieleniu odpowiedzi na te pytania firma może opracować plan projektu w celu poprawy wyników biznesowych.


Analiza PESTEL

PESTEL (określany również jako PESTLE) jest idealnym narzędziem do strategicznej analizy wpływu różnych czynników zewnętrznych - politycznych, gospodarczych, społeczno-kulturowych, technologicznych, środowiskowych i prawnych - na firmę, aby później nakreślić jej długoterminowe cele.

Będąc częścią zewnętrznej analizy podczas przeprowadzania oceny strategicznej lub badania rynku, PESTEL przedstawia przegląd różnych czynników makroekologicznych, które każda firma powinna starannie rozważyć. Dostrzegając te środowiska zewnętrzne, firmy mogą maksymalnie skorzystać z możliwości, minimalizując jednocześnie zagrożenia dla organizacji.

Kluczowe czynniki zbadane przez analizę PESTEL:

 • Polityczne - jakie możliwości i naciski wnoszą organy polityczne i jaki jest wpływ regulacji publicznych na biznes?
 • Ekonomiczny - jakie polityki gospodarcze, trendy i struktury mają wpłynąć na organizację, jaki jest stopień tego wpływu?
 • Socjologiczne - jakie aspekty kulturowe i społeczne będą działać w zależności od popytu na produkty i działalność firmy?
 • Technologiczny - Jaki wpływ na organizację mają aspekty technologiczne, innowacje, zachęty i bariery?
 • Środowisko - jakie aspekty środowiskowe i ekologiczne, zarówno lokalnie, jak i dalej, mogą z góry determinować działalność?
 • Informacje prawne - Jakie przepisy będą miały wpływ na styl prowadzenia działalności?

Matryce IFE, EFE, IE

Matryca oceny wewnętrznych czynników (matryca IFE) jest narzędziem zarządzania strategicznego, pomagającym kontrolować lub oceniać główne słabości i mocne strony w obszarach funkcjonalnych firmy. Ponadto matryca IFE służy jako podstawa do identyfikacji i oceny relacji między tymi obszarami. Macierz IFE jest wykorzystywana do formułowania strategii.

Matryca oceny czynników zewnętrznych (matryca EFE) to narzędzie zarządzania strategicznego, które zwykle jest wykorzystywane do oceny bieżących warunków rynkowych. Jest to idealny instrument do wizualizacji i priorytetyzacji zagrożeń i szans, przed którymi stoi firma.

Zasadnicza różnica między wyżej wymienionymi matrycami polega na rodzaju czynników uwzględnionych w modelu; podczas gdy ten drugi jest zaangażowany w czynniki wewnętrzne, ten pierwszy dotyczy wyjątkowo czynników zewnętrznych - tych narażonych na siły społeczne, polityczne, gospodarcze, prawne itp.

Będąc kontynuacją modeli macierzy EFE i IFE, wewnętrzna macierz zewnętrzna (macierz IE) opiera się na badaniu zewnętrznych i wewnętrznych czynników biznesowych zintegrowanych w jednym sugestywnym modelu.


Analiza Porter Five Forces

Analiza pięciu sił Portera analizuje branżę działalności i pomaga firmie znaleźć nowe źródła przewagi konkurencyjnej. Analiza bada branżę za pomocą pięciu głównych pytań:

 1. Co stanowi zagrożenie dla produktów i usług zastępczych?
 2. Czy istnieje zagrożenie wejścia na rynek nowych konkurentów?
 3. Jaka jest intensywność rywalizacji konkurencyjnej?
 4. Jak duża jest siła przetargowa kupujących?
 5. Jak znacząca jest siła przetargowa dostawców?

Analiza VRIO

VRIO oznacza wartość, rzadkość, naśladownictwo, organizację. Ta analiza pomaga ocenić wszystkie zasoby i możliwości firmy i połączyć je w jedną tabelę zbiorczą, która obejmuje:

 • Materialne zasoby
  • Budżetowy
  • Fizyczny
  • Techniczny
  • Organizacyjna
 • Zasoby niematerialne
  • Człowiek
  • Innowacja i kreatywność
  • Reputacja
 • Możliwości organizacyjne

Wynik analizy daje jasny obraz implikacji konkurencyjnych i ekonomicznych firmy, odpowiadając na pytania, czy wyżej wymienione zasoby to:

 • Cenny?
 • Rzadko spotykany?
 • Kosztowne do naśladowania?
 • Prawidłowo zorganizowany?


Więcej publikacji