[Email protected] +44 20 8123 2220 (UK) + 1 732 587 5005 (USA) kontakt | FAQ |

SAP AG Raport spółki podstawowej, w tym analizy finansowe, SWOT, konkurencji i analizy branżowe

Listopad 2019 | stron 50 | ID: S0226335357BEN
Raporty BAC

US $ 499.00

Dostawa e-mailem - PDF (domyślnie),
Hard Copy Mail Delivery (+ US $ 190.00)

Pobierz ulotkę PDF

Przelew
Kasa później
Potrzebuję pomocy? Zadać pytanie
SAP AG Fundamental Company Report zapewnia pełny przegląd spraw spółki. Wszystkie dostępne dane są przedstawione w obszernym i łatwo dostępnym formacie. Raport zawiera informacje finansowe i SWOT, analizy branżowe, opinie, szacunki oraz roczne i kwartalne prognozy sporządzone przez ekspertów giełdowych. Raport umożliwia także bezpośrednie porównanie SAP AG z jego konkurentami. Zapewnia to naszym Klientom jasne zrozumienie pozycji SAP AG w Oprogramowanie i usługi technologiczne Przemysł.

 • Raport zawiera szczegółowe informacje o SAP AG, które zapewniają niezrównaną dogłębną wiedzę na temat wewnętrznego środowiska biznesowego firmy: dane dotyczące właścicieli, kadry kierowniczej wyższego szczebla, lokalizacji, filii, rynków, produktów i historii firmy.
 • Kolejną częścią raportu jest analiza SWOT przeprowadzona dla SAP AG. Polega ona na określeniu celu działalności spółki i zidentyfikowaniu różnych czynników, które są korzystne i niekorzystne dla osiągnięcia tego celu. Analiza SWOT pomaga zrozumieć mocne strony, słabości, szanse i potencjalne zagrożenia firmy.
 • Analiza finansowa SAP AG obejmuje rachunek zysków i strat oraz wykresy trendów wskaźników, a bilanse i przepływy pieniężne są prezentowane w ujęciu rocznym i kwartalnym. Raport określa główne wskaźniki finansowe dotyczące rentowności, analizy marży, obrotu aktywami, wskaźników kredytowych i długoterminowej wypłacalności firmy. Tego rodzaju informacje o firmie pomogą i wzmocnią procesy decyzyjne w firmie.
 • W części, która opisuje konkurentów SAP AG i całą branżę, informacje o wskaźnikach finansowych firmy są porównywane z danymi jej konkurentów i branży. Unikalna analiza rynku i konkurentów firmy wraz ze szczegółowymi informacjami na temat wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na odpowiedni przemysł pomoże zarządzać środowiskiem biznesowym. Działalność biznesowa i sprzedażowa Twojej firmy zostanie wzmocniona dzięki wglądowi w działalność konkurentów.
 • Raport zawiera także odpowiednie wiadomości, analizę działań PR i ruchów cen akcji. Te ostatnie są skorelowane z istotnymi wiadomościami i komunikatami prasowymi, a roczne i kwartalne prognozy są podawane przez różnych ekspertów i firmy badające rynek. Takie informacje zwiększają świadomość głównych trendów w branży SAP AG.

O SAP AG

SAP AG działa jako niezależny producent oprogramowania na całym świecie. Firma prowadzi działalność na terenie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA); Ameryki; oraz regiony Azji i Pacyfiku w Japonii (APJ).

PORTFOLIO OPROGRAMOWANIA I USŁUG

SAP Business Suite

Oprogramowanie SAP Business Suite może pomóc klientom w realizacji i optymalizacji strategii biznesowych i informatycznych, zapewniając modułowe aplikacje, które zwiększają ich zdolność do wykonywania procesów biznesowych w organizacji i całej sieci biznesowej. Aplikacje mają być rozszerzalne, dzięki czemu współpracują z innymi aplikacjami SAP i innymi niż SAP. Oprogramowanie SAP Business Suite obejmuje następujące aplikacje:

Aplikacja SAP ERP została zaprojektowana w celu optymalizacji procesów biznesowych i informatycznych. Może wspierać procesy biznesowe w zakresie finansów, zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania aktywami, sprzedaży, zakupów i innych podstawowych funkcji korporacyjnych. SAP ERP może również wspierać specyficzne dla branży procesy, zapewniając specyficzne dla branży funkcje biznesowe, które można selektywnie aktywować za pomocą struktury przełączników.

Aplikacja SAP Customer Relationship Management (SAP CRM) zapewnia aplikację, która pomaga specjalistom ds. Marketingu, sprzedaży i serwisu uzyskać informacje o kliencie, dzięki którym mogą zarządzać relacjami z klientami i procesami związanymi z klientem. SAP CRM może umożliwiać wielokanałowe interakcje z klientami, w tym smartfony, Internet i media społecznościowe, a także oferuje infrastrukturę komunikacyjną zaprojektowaną, aby pomagać w nawiązywaniu kontaktów z innymi użytkownikami w dowolnym miejscu i czasie. SAP oferuje rozwiązania do zarządzania relacjami z klientami w modelach wdrażania lokalnego i na żądanie.

Aplikacja SAP Product Lifecycle Management (SAP PLM) pomaga firmom zarządzać, śledzić i kontrolować wszystkie informacje związane z produktem w całym cyklu życia produktu i zasobów, a także w całym łańcuchu dostaw. SAP PLM został zaprojektowany w celu ułatwienia kreatywności i uwolnienia procesu innowacji produktu od ograniczeń organizacyjnych.

Aplikacja do zarządzania relacjami z dostawcami SAP (SAP SRM) zapewnia aplikację do zakupów, która pomaga organizacjom we wszystkich branżach usprawnić scentralizowane zarządzanie zaopatrzeniem i umowami oraz interakcję z dostawcami za pośrednictwem wielu kanałów.

Aplikacja SAP Supply Chain Management (SAP SCM) pomaga firmom dostosować procesy łańcucha dostaw do zmieniającego się otoczenia konkurencyjnego. SAP SCM pomaga przekształcić tradycyjne łańcuchy dostaw z liniowych, sekwencyjnych procesów w otwarte, konfigurowalne, responsywne sieci dostaw, w których zorientowane na klienta, napędzane popytem firmy mogą monitorować i reagować na popyt i dynamikę podaży w globalnie rozproszonym środowisku.

Rozwiązania branżowe

SAP dostarcza odrębne portfolio rozwiązań dla organizacji z głównych branż i sektorów. Te portfele rozwiązań zapewniają funkcje specyficzne dla branży wraz z najlepszymi praktykami opracowanymi wraz z klientami. Rozwiązania branżowe firmy zostały zaprojektowane w celu zaspokojenia potrzeb głównych sektorów przemysłu, takich jak przemysł produkcji procesowej, przemysł usługowy, przemysł produkcji dyskretnej, przemysł konsumencki, przemysł usługowy, przemysł usług finansowych i przemysł usług publicznych. Portfolio obejmuje również aplikacje dla różnych podsektorów i segmentów tych branż. Oferuje portfolio rozwiązań zaprojektowanych specjalnie z myślą o potrzebach małych firm i średnich firm.

SAP Business All-in-One

SAP Business All-in-One to oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem z wbudowaną obsługą najlepszych praktyk branżowych. Rozwiązania te najlepiej pasują do potrzeb średnich firm z 100 do pracowników 2,500, którzy szukają zintegrowanego rozwiązania branżowego, aby wzmocnić swoją działalność. W jednym konfigurowalnym rozwiązaniu SAP Business All-in-One pomaga firmom zarządzać wszystkim, od finansów, zasobów ludzkich, zaopatrzenia, zapasów, produkcji, logistyki, rozwoju produktu i usług korporacyjnych, po obsługę klienta, sprzedaż i marketing. Rozwiązania SAP Business All-in-One są dostępne w sieci wykwalifikowanych partnerów, którzy dostarczają około 700 rozwiązania branżowe zgodnie


Powyższy Raport Fundamentalny Spółki jest raportem w połowie gotowym, a treść może ulec zmianie.
Oznacza to, że mamy wszystkie niezbędne dane w naszej bazie danych, aby przygotować raport, ale są potrzebne 2-3 dni aby to ukończyć. W tym czasie aktualizujemy również raport w odniesieniu do bieżącego momentu. Dzięki temu możesz uzyskać wszystkie najnowsze dane dostępne w tej samej cenie. Należy pamiętać, że przygotowanie dodatkowych rodzajów analiz wymaga dodatkowego czasu.

METODOLOGIA BADAŃ

WYŁĄCZENIE

1. PROFIL FIRMY SAP AG

1.1. Kluczowe fakty
1.2. Wynik finansowy
1.3. Kluczowi kierownicy
1.4. Własność i główni posiadacze
1.5. Historia firmy

2. PRZEGLĄD BIZNESOWY SAP AG

2.1. Opis działalności
2.2. Najważniejsze produkty i usługi
2.3. Rynki i działania sprzedażowe
2.4. Lokalizacje, filie, jednostki operacyjne

3. ANALIZA SWOT SAP AG

3.1. Przegląd
3.2. Silne strony
3.3. Słabości
3.4. Możliwości
3.5. Zagrożenia

4. ANALIZA FINANSOWA SAP AG

4.1. Sprawozdania finansowe
4.1.1. Rachunek zysków i strat
4.1.2. Bilans
4.1.3 Przepływ środków pieniężnych
4.2. Wskaźniki finansowe
4.2.1. Rentowność
4.2.2. Analiza marży
4.2.3. Obrót aktywami
4.2.4. Wskaźniki kredytowe
4.2.5. Długoterminowa wypłacalność
4.2.6. Wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem
4.2.7. Wykresy wskaźników finansowych
4.3. Migawka z rynku akcji

5. SAP AG KONKURENCI I ANALIZA PRZEMYSŁOWA

5.1. Konkurenci SAP AG Direct
5.2. Porównanie wskaźników finansowych SAP AG i bezpośrednich konkurentów
5.3. Porównanie wykresów giełdowych SAP AG i bezpośrednich konkurentów
5.4. Analiza branżowa SAP AG
5.4.1. Oprogramowanie i technologia Usługi Przemysł Migawka
5.4.2. SAP AG Analiza pozycji w branży

6. SAP AG AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

6.1. Wiadomości i działania PR Analiza
6.2. Wiadomości korporacyjne IR
6.3. Wiadomości marketingowe
6.4. Imprezy firmowe

7. PRZEGLĄD EKSPERTÓW SAP AG1

7.1. Opinia ekspertów
7.2. Szacunki ekspertów

8. SAP AG ULEPSZONA ANALIZA SWOT2

9. ANALIZA PESTELU NIEMIEC2

9.1. Czynniki polityczne
9.2. Czynniki ekonomiczne
9.3. Czynniki społeczne
9.4. Czynniki technologiczne
9.5. Czynniki środowiskowe
9.6. Czynniki prawne

10. SAP AG IFE, EFE, IE MATRICES2

10.1. Matryca oceny wewnętrznych czynników
10.2. Macierz oceny czynników zewnętrznych
10.3. Wewnętrzna zewnętrzna matryca

11. SAP AG PORTER PIĘCIA ANALIZA2

12. ANALIZA SAP AG VRIO2


DODATEK: DEFINICJE SKALI


SPIS RYSUNKÓW

Roczne przychody SAP AG w porównaniu do kosztu sprzedanych towarów i zysku brutto
Wykres marży zysku
Wykres marży operacyjnej
Wykres zwrotu z kapitału (ROE)
Wykres zwrotu z aktywów (ROA)
Wykres zadłużenia do kapitału własnego
Aktualny wykres wskaźników
SAP AG 1-letnie wykresy giełdowe
SAP AG 5-letnie wykresy giełdowe
SAP AG a główne indeksy 1-letni wykres giełdowy
SAP AG vs. bezpośredni konkurent X -UMX-letni wykres giełdowy
SAP AG Tabela gęstości artykułów

1 - Dostępność danych zależy od polityki bezpieczeństwa firmy.
2 - te sekcje są dostępne tylko przy zakupie raportu z odpowiednimi dodatkowymi rodzajami analiz.
Pełne dane finansowe są dostępne dla spółek notowanych na giełdzie.

SPIS TABEL

Najważniejsze fakty dotyczące SAP AG
rentowność
Skuteczność zarządzania
Rachunek zysków i strat Kluczowe dane
Najważniejsze dane bilansowe
Najważniejsze dane dotyczące rachunku przepływów pieniężnych
Przewodnik po skrótach wyników finansowych
Kluczowi kierownicy SAP AG
Biografie kluczowych dyrektorów1
Odszkodowania dla kluczowych dyrektorów1
Główni akcjonariusze SAP AG
Historia SAP AG
Produkty SAP AG
Przychody według segmentów
Przychody według regionu
Biura i przedstawicielstwa SAP AG
Analiza SAP AG SWOT
Roczny rachunek zysków i strat, w tym trendy
Rachunek zysków i strat Ostatnie kwartały 4, w tym trendy
Bilans roczny, w tym trendy
Bilans Najnowsze kwartały 4, w tym trendy
Roczny przepływ środków pieniężnych, w tym trendy
Przepływy pieniężne Najnowsze kwartały 4, w tym trendy
Wskaźniki rentowności SAP AG
Wskaźniki analizy marży
Wskaźniki obrotu aktywami
Wskaźniki kredytowe
Wskaźniki wypłacalności długoterminowej
Wzrost wskaźników finansowych w porównaniu z poprzednim rokiem
Migawka rynku kapitałowego SAP AG
Najważniejsze fakty dotyczące SAP AG Direct
Wskaźniki rentowności bezpośrednich konkurentów
Wskaźniki analizy marży bezpośrednich konkurentów
Wskaźniki obrotu aktywów bezpośrednich konkurentów
Wskaźniki kredytowe bezpośrednich konkurentów
Bezpośredni konkurenci Długoterminowe współczynniki wypłacalności
Oprogramowanie i usługi technologiczne Statystyki branżowe
SAP AG Pozycja branżowa
Analiza rachunku zysków i strat firmy a branża
Analiza bilansu firmy a branży
Analiza przepływów pieniężnych firmy a branża
Porównanie wskaźników firmy do branży
Zalecenia SAP AG Consensus1
Podsumowanie rekomendacji analityka1
Podsumowanie ceny docelowej1
Trendy rekomendacji ekspertów1
Analiza szacunków przychodów1
Analiza szacunków zysków1
Historyczne niespodzianki1
Trend szacunków przychodów1
Zyski Szacunki Trend1
Korekty przychodów1

Analiza SWOT

SWOT, co oznacza mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, jest ramą analityczną, która identyfikuje czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które są korzystne i niekorzystne dla firmy.


Ulepszona analiza SWOT

Ulepszony SWOT to siatka 3 × 3, która łączy mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia w jednym schemacie:

 • Jak wykorzystać mocne strony, aby skorzystać z okazji?
 • Jak wykorzystać mocne strony, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo i wpływ zagrożeń?
 • Jak przezwyciężyć słabości, które utrudniają wykorzystanie okazji?
 • Jak pokonać słabości, które mogą sprawić, że zagrożenia staną się rzeczywistością?

Po udzieleniu odpowiedzi na te pytania firma może opracować plan projektu w celu poprawy wyników biznesowych.


Analiza PESTEL

PESTEL (określany również jako PESTLE) jest idealnym narzędziem do strategicznej analizy wpływu różnych czynników zewnętrznych - politycznych, gospodarczych, społeczno-kulturowych, technologicznych, środowiskowych i prawnych - na firmę, aby później nakreślić jej długoterminowe cele.

Będąc częścią zewnętrznej analizy podczas przeprowadzania oceny strategicznej lub badania rynku, PESTEL przedstawia przegląd różnych czynników makroekologicznych, które każda firma powinna starannie rozważyć. Dostrzegając te środowiska zewnętrzne, firmy mogą maksymalnie skorzystać z możliwości, minimalizując jednocześnie zagrożenia dla organizacji.

Kluczowe czynniki zbadane przez analizę PESTEL:

 • Polityczne - jakie możliwości i naciski wnoszą organy polityczne i jaki jest wpływ regulacji publicznych na biznes?
 • Ekonomiczny - jakie polityki gospodarcze, trendy i struktury mają wpłynąć na organizację, jaki jest stopień tego wpływu?
 • Socjologiczne - jakie aspekty kulturowe i społeczne będą działać w zależności od popytu na produkty i działalność firmy?
 • Technologiczny - Jaki wpływ na organizację mają aspekty technologiczne, innowacje, zachęty i bariery?
 • Środowisko - jakie aspekty środowiskowe i ekologiczne, zarówno lokalnie, jak i dalej, mogą z góry determinować działalność?
 • Informacje prawne - Jakie przepisy będą miały wpływ na styl prowadzenia działalności?

Matryce IFE, EFE, IE

Matryca oceny wewnętrznych czynników (matryca IFE) jest narzędziem zarządzania strategicznego, pomagającym kontrolować lub oceniać główne słabości i mocne strony w obszarach funkcjonalnych firmy. Ponadto matryca IFE służy jako podstawa do identyfikacji i oceny relacji między tymi obszarami. Macierz IFE jest wykorzystywana do formułowania strategii.

Matryca oceny czynników zewnętrznych (matryca EFE) to narzędzie zarządzania strategicznego, które zwykle jest wykorzystywane do oceny bieżących warunków rynkowych. Jest to idealny instrument do wizualizacji i priorytetyzacji zagrożeń i szans, przed którymi stoi firma.

Zasadnicza różnica między wyżej wymienionymi matrycami polega na rodzaju czynników uwzględnionych w modelu; podczas gdy ten drugi jest zaangażowany w czynniki wewnętrzne, ten pierwszy dotyczy wyjątkowo czynników zewnętrznych - tych narażonych na siły społeczne, polityczne, gospodarcze, prawne itp.

Będąc kontynuacją modeli macierzy EFE i IFE, wewnętrzna macierz zewnętrzna (macierz IE) opiera się na badaniu zewnętrznych i wewnętrznych czynników biznesowych zintegrowanych w jednym sugestywnym modelu.


Analiza Porter Five Forces

Analiza pięciu sił Portera analizuje branżę działalności i pomaga firmie znaleźć nowe źródła przewagi konkurencyjnej. Analiza bada branżę za pomocą pięciu głównych pytań:

 1. Co stanowi zagrożenie dla produktów i usług zastępczych?
 2. Czy istnieje zagrożenie wejścia na rynek nowych konkurentów?
 3. Jaka jest intensywność rywalizacji konkurencyjnej?
 4. Jak duża jest siła przetargowa kupujących?
 5. Jak znacząca jest siła przetargowa dostawców?

Analiza VRIO

VRIO oznacza wartość, rzadkość, naśladownictwo, organizację. Ta analiza pomaga ocenić wszystkie zasoby i możliwości firmy i połączyć je w jedną tabelę zbiorczą, która obejmuje:

 • Materialne zasoby
  • Budżetowy
  • Fizyczny
  • Techniczny
  • Organizacyjna
 • Zasoby niematerialne
  • Człowiek
  • Innowacja i kreatywność
  • Reputacja
 • Możliwości organizacyjne

Wynik analizy daje jasny obraz implikacji konkurencyjnych i ekonomicznych firmy, odpowiadając na pytania, czy wyżej wymienione zasoby to:

 • Cenny?
 • Rzadko spotykany?
 • Kosztowne do naśladowania?
 • Prawidłowo zorganizowany?


Więcej publikacji