[Email protected] +44 20 8123 2220 (UK) + 1 732 587 5005 (USA) kontakt | FAQ |

Germany PESTEL Analysis - Comprehensive Country Outlook

Grudzień 2019 | stron 35 | ID: G9B42346C060EN
Raporty BAC

US $ 300.00

Dostawa e-mailem - PDF (domyślnie),
Hard Copy Mail Delivery (+ US $ 190.00)

Pobierz ulotkę PDF

Przelew
Kasa później
Potrzebuję pomocy? Zadać pytanie
ABSTRAKTY

PESTEL (also termed as PESTLE) is an ideal tool to strategically analyze what influence different outside factors – political, economic, sociocultural, technological, environmental and legal – exert on a business in Germany to later chart its long-term targets.

Będąc częścią zewnętrznej analizy podczas przeprowadzania oceny strategicznej lub badania rynku, PESTEL przedstawia przegląd różnych czynników makroekologicznych, które każda firma powinna starannie rozważyć. Dostrzegając te środowiska zewnętrzne, firmy mogą maksymalnie skorzystać z możliwości, minimalizując jednocześnie zagrożenia dla organizacji.

Key Factors Examined by Germany PESTEL Analysis:

Political – What opportunities and pressures are brought by Germany political bodies and what is the degree of public regulations’ impact on the business?

Economic – What economic policies, trends and structures in Germany are expected to affect the organization, what is this influence’s degree?Sociological – What cultural and societal aspects of Germany will work upon the demand for the business’s products and operations?

Technological – What impact do Germany technological aspects, innovations, incentives and barriers have on the organization?

Środowisko - jakie aspekty środowiskowe i ekologiczne, zarówno lokalnie, jak i dalej, mogą z góry determinować działalność?

Legal – What Germany laws and legislation will exert influence on the style the business is carried out?


The above Germany PESTEL Analysis is a half-ready report and contents are subject to change. It means that we have all necessary data in our database to prepare the report but need one business day to complete it. During this time we are also updating the report with respect to the current moment. So, you can get all the most recent data available for the same price.
METODOLOGIA BADAŃ

WYŁĄCZENIE

1. GERMANY POLITICAL FACTORS

Polityka handlowa
Podział administracyjny
Wojny, terroryzm i konflikty
Wybory i trendy polityczne
Relacje między krajami
Korupcja
Biurokracja

2. GERMANY ECONOMIC FACTORS

Lokalna ekonomia
Inflacja
Handel międzynarodowy

3. GERMANY SOCIAL FACTORS

Demografia

4. GERMANY TECHNOLOGICAL FACTORS

Energia
Komunikacja
Transport

5. GERMANY ENVIRONMENTAL FACTORS

Kwestie ochrony środowiska

6. GERMANY LEGAL FACTORS

Opodatkowanie
Przepisy dotyczące prania pieniędzy

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW

Kurs wymiany
Wskaźnik atrakcyjności podatkowej według kraju
Germany Map
Indeks Postrzegania Korupcji
Germany Economic Freedom Trend
Germany Economic Freedom Score
Germany: The Rule of Law
Germany Government Size
Germany Regulatory Efficiency
Otwarte rynki
Germany Inflation Rate
Germany Population Pyramid
Germany Corporate Tax Rate
Germany Personal Income Tax Rate
Germany Social Security Rate
Germany Social Security Rate for Companies
Germany Sales Tax Rate


Więcej publikacji