[Email protected] +44 20 8123 2220 (UK) + 1 732 587 5005 (USA) kontakt | FAQ |

Wells Fargo & Company Podstawowy raport spółki, w tym analizy finansowe, SWOT, konkurencji i analizy branżowe

Listopad 2019 | stron 50 | ID: W514AAD1F09BEN
Raporty BAC

US $ 499.00

Dostawa e-mailem - PDF (domyślnie),
Hard Copy Mail Delivery (+ US $ 190.00)

Pobierz ulotkę PDF

Przelew
Kasa później
Potrzebuję pomocy? Zadać pytanie
Raport firmy Wells Fargo & Company Fundamental Company zawiera pełny przegląd spraw spółki. Wszystkie dostępne dane są przedstawione w obszernym i łatwo dostępnym formacie. Raport zawiera informacje finansowe i SWOT, analizy branżowe, opinie, szacunki oraz roczne i kwartalne prognozy sporządzone przez ekspertów giełdowych. Raport umożliwia także bezpośrednie porównanie między Wells Fargo & Company a jej konkurentami. Zapewnia to naszym klientom jasne zrozumienie pozycji Wells Fargo i firmy w branży przemysłowej.

 • Raport zawiera szczegółowe informacje o Wells Fargo & Company, które zapewniają niezrównaną dogłębną wiedzę na temat wewnętrznego środowiska biznesowego firmy: dane o właścicielach, wyższej kadrze kierowniczej, lokalizacjach, filiach, rynkach, produktach i historii firmy.
 • Kolejną częścią raportu jest analiza SWOT przeprowadzona dla Wells Fargo & Company. Polega ona na określeniu celu działalności spółki i zidentyfikowaniu różnych czynników, które są korzystne i niekorzystne dla osiągnięcia tego celu. Analiza SWOT pomaga zrozumieć mocne strony, słabości, szanse i potencjalne zagrożenia firmy.
 • Analiza finansowa Wells Fargo & Company obejmuje rachunek zysków i strat oraz wykresy trendów wskaźników z bilansami i przepływami pieniężnymi przedstawianymi w ujęciu rocznym i kwartalnym. Raport określa główne wskaźniki finansowe odnoszące się do rentowności, analizy marży, obrotu aktywami, wskaźników kredytowych i długoterminowej wypłacalności firmy. Tego rodzaju informacje o firmie pomogą i wzmocnią procesy decyzyjne w firmie.
 • W części opisującej konkurentów Wells Fargo i firmę oraz całą branżę informacje na temat wskaźników finansowych firmy porównuje się z danymi jej konkurentów i branży. Unikalna analiza rynku i konkurentów firmy wraz ze szczegółowymi informacjami na temat wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na odpowiedni przemysł pomoże zarządzać środowiskiem biznesowym. Działalność biznesowa i sprzedażowa Twojej firmy zostanie wzmocniona dzięki wglądowi w działalność konkurentów.
 • Raport zawiera także odpowiednie wiadomości, analizę działań PR i ruchów cen akcji. Te ostatnie są skorelowane z istotnymi wiadomościami i komunikatami prasowymi, a roczne i kwartalne prognozy są podawane przez różnych ekspertów i firmy badające rynek. Takie informacje zwiększają Twoją świadomość głównych trendów w działalności Wells Fargo & Company.

O Wells Fargo i firmie

Wells Fargo & Company, zdywersyfikowana firma świadcząca usługi finansowe, świadczy usługi bankowości detalicznej, handlowej i korporacyjnej za pośrednictwem sklepów bankowych zlokalizowanych w stanach 39 i Dystrykcie Kolumbii.

Firma świadczy usługi bankowości hurtowej, bankowości hipotecznej, finansowania konsumenckiego, leasingu sprzętu, finansowania rolnictwa, finansowania komercyjnego, pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi i bankowości inwestycyjnej, usług ubezpieczeniowych i pośrednictwa, usług komputerowych i przetwarzania danych, usług zaufania, usług doradztwa inwestycyjnego, papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką obsługa inwestycji typu venture capital.

Segmenty

Segmenty firmy obejmują bankowość społecznościową; Bankowość hurtowa; oraz bogactwo, pośrednictwo i emerytury.

Bankowość społecznościowa

Segment ten oferuje linię zdywersyfikowanych produktów i usług finansowych dla konsumentów i małych firm, w tym usługi inwestycyjne, ubezpieczeniowe i powiernicze w stanach 39 i DC, a także kredyty hipoteczne i mieszkaniowe we wszystkich stanach 50, a bankowość społecznościowa DC obejmuje również finansowanie konsumenckie Wells Fargo Financial i operacje auto-finansowania. Operacje związane z finansowaniem konsumenckim udzielają pożyczek na nieruchomości osobom fizycznym w Stanach Zjednoczonych i na Pacyfiku, a także udzielają bezpośrednich pożyczek konsumenckich na rzecz osób fizycznych oraz kupują umowy dotyczące finansowania sprzedaży od sprzedawców detalicznych z biur w całych Stanach Zjednoczonych oraz w Kanadzie i na Pacyfiku. Operacje Auto Finance koncentrują się na zakupie umów finansowania sprzedaży bezpośrednio od dealerów samochodowych w Puerto Rico i udzielaniu pożyczek zabezpieczonych przez samochody w Stanach Zjednoczonych i Portoryko. Wells Fargo Financial zapewnia również karty kredytowe, leasing i inne finansowanie komercyjne.

Bankowość hurtowa

Ten segment zapewnia rozwiązania finansowe dla firm w Stanach Zjednoczonych dla instytucji finansowych na całym świecie. Produkty obejmują bankowość średniego rynku, bankowość korporacyjną, CRE, zarządzanie finansami, pożyczki oparte na aktywach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wymianę walut, bankowość korespondencyjną, usługi handlowe, pożyczki specjalistyczne, finansowanie sprzętu, zaufanie przedsiębiorstw, bankowość inwestycyjną, rynki kapitałowe i zarządzanie aktywami. Firma oferuje również bankowość inwestycyjną, fuzje i przejęcia, obrót kapitałem własnym, produkty strukturyzowane na akcje, sprzedaż i obrót o stałym dochodzie oraz badania dotyczące kapitału i dochodów o stałym dochodzie.

Firma oferuje tradycyjne kredyty komercyjne i linie kredytowe, akredytywy, pożyczki oparte na aktywach, leasing sprzętu, finansowanie mezzanine, zadłużenie wysokodochodowe, instrumenty handlu międzynarodowego, finansowanie handlu, usługi windykacyjne, usługi wymiany walut, zarządzanie finansami, zarządzanie inwestycjami , sprzedaż instytucjonalna o stałym dochodzie, zarządzanie stopą procentową, towarami i ryzykiem kapitałowym, produkty online / elektroniczne, takie jak portal Commercial Electronic Office (CEO), ubezpieczenia, usługi powiernicze i agencyjne zaufania korporacyjnego oraz usługi bankowości inwestycyjnej. Bankowość hurtowa wspiera także rynek nieruchomości komercyjnych za pomocą produktów i usług, takich jak kredyty budowlane na cele komercyjne i mieszkaniowe, nabywanie gruntów i kredyty deweloperskie, zabezpieczone i niezabezpieczone linie kredytowe, tymczasowe ustalenia finansowe dotyczące gotowych budowli, kredyty rehabilitacyjne, kredyty mieszkaniowe po przystępnych cenach i listy kredytów, stałych pożyczek na sekurytyzację, obsługę pożyczek na nieruchomości komercyjne oraz usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i hipoteką.

Bogactwo, pośrednictwo i emerytura

Segment ten oferuje klientom szereg usług doradztwa finansowego. Wealth Management zapewnia klientom szereg rozwiązań w zakresie zarządzania majątkiem, w tym planowania finansowego, bankowości prywatnej, zarządzania kredytami, inwestycjami, usługami powierniczymi i nieruchomościami, planowania sukcesji biznesowej i usług charytatywnych, a także usług maklerskich opartych na bankach za pośrednictwem Wells Fargo Advisors i Wells Fargo Investments , LLC. Bogactwo rodzinne świadczy usługi rodzinno-biurowe dla klientów. Doradcy finansowi Biura Maklerskiego obsługują klientów? potrzeby doradcze, maklerskie i finansowe. Emerytura świadczy usługi emerytalne dla inwestorów indywidualnych i jest krajowym liderem w prowadzeniu 401 (k) i ewidencji emerytalnej.

Depozyty

Depozyty spółki obejmują depozyty nieoprocentowane, oprocentowane kontrole, certyfikaty oszczędnościowe, stopę rynkową i inne oszczędności oraz niektóre depozyty zagraniczne.

Portfel pożyczek

W grudniu 31, 2009, portfel pożyczek spółki obejmował kredyty na nieruchomości komercyjne i komercyjne, w tym kredyty komercyjne, hipoteki nieruchomości, budowę nieruchomości oraz finansowanie najmu; oraz kredyty konsumpcyjne, w tym pierwsza hipoteczna hipoteka nieruchomości 1-4, nieruchoma hipoteka zastawna młodszych rodzin 1-4, karta kredytowa oraz inne odnawialne kredyty i raty.

Portfolio inwestycyjne

Według stanu na grudzień 31, 2009, portfel inwestycyjny spółki obejmował papiery wartościowe amerykańskiego skarbu i agencji federalnych; papiery wartościowe stanów USA i podjednostek politycznych; papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką; oraz zbywalne udziałowe papiery wartościowe.

Istotne zdarzenia

W lipcu 27, 2010, Wells Fargo & Company ogłosiły nowy oddział, Wells Fargo Global Banking, aby wesprzeć potrzeby finansowe amerykańskich firm zajmujących się międzynarodowym biznesem i współpracować z międzynarodowymi korporacjami zagranicznymi działającymi w USA. Nowy oddział zapewnia średni rynek i duże USA oraz spółki zagraniczne posiadające finansowanie transgraniczne, kapitał obrotowy, zarządzanie ryzykiem i finansami oraz usługi finansowania handlu. Firma Sanjiv Sanghvi kieruje działem bankowości globalnej Wells Fargo.

Historia

Wells Fargo & Company została założona w 1929.


Powyższy Raport Fundamentalny Spółki jest raportem w połowie gotowym, a treść może ulec zmianie.
Oznacza to, że mamy wszystkie niezbędne dane w naszej bazie danych, aby przygotować raport, ale są potrzebne 2-3 dni aby to ukończyć. W tym czasie aktualizujemy również raport w odniesieniu do bieżącego momentu. Dzięki temu możesz uzyskać wszystkie najnowsze dane dostępne w tej samej cenie. Należy pamiętać, że przygotowanie dodatkowych rodzajów analiz wymaga dodatkowego czasu.

METODOLOGIA BADAŃ

WYŁĄCZENIE

1. DOBRZE PROFIL FIRMY FARGO I FIRMY

1.1. Kluczowe fakty
1.2. Wynik finansowy
1.3. Kluczowi kierownicy
1.4. Własność i główni posiadacze
1.5. Historia firmy

2. PRZEGLĄD BIZNESU FARGO I SPÓŁKI

2.1. Opis działalności
2.2. Najważniejsze produkty i usługi
2.3. Rynki i działania sprzedażowe
2.4. Lokalizacje, filie, jednostki operacyjne

3. DOBRZE ANALIZA SWOTÓW FARGO I SPÓŁKI

3.1. Przegląd
3.2. Silne strony
3.3. Słabości
3.4. Możliwości
3.5. Zagrożenia

4. DOBRZE ANALIZA FINANSOWA FARGO I SPÓŁKI

4.1. Sprawozdania finansowe
4.1.1. Rachunek zysków i strat
4.1.2. Bilans
4.1.3 Przepływ środków pieniężnych
4.2. Wskaźniki finansowe
4.2.1. Rentowność
4.2.2. Analiza marży
4.2.3. Obrót aktywami
4.2.4. Wskaźniki kredytowe
4.2.5. Długoterminowa wypłacalność
4.2.6. Wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem
4.2.7. Wykresy wskaźników finansowych
4.3. Migawka z rynku akcji

5. DOBRZE KONKURENCI FARGO I SPÓŁKI ORAZ ANALIZA PRZEMYSŁOWA

5.1. Wells Fargo & Company Bezpośredni konkurenci
5.2. Porównanie wskaźników finansowych Wells Fargo & Company i bezpośrednich konkurentów
5.3. Porównanie wykresów giełdowych Wells Fargo & Company i bezpośrednich konkurentów
5.4. Wells Fargo i analiza branżowa firmy
5.4.1. Migawka Przemysłu
5.4.2. Wells Fargo & Company Analiza pozycji w branży

6. WELLS FARGO I FIRMA AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

6.1. Wiadomości i działania PR Analiza
6.2. Wiadomości korporacyjne IR
6.3. Wiadomości marketingowe
6.4. Imprezy firmowe

7. WELLS FARGO & COMPANY EXPERTS RECENZJA1

7.1. Opinia ekspertów
7.2. Szacunki ekspertów

8. WELLS FARGO & FIRMA WZMOCNIONA ANALIZA SWOT2

9. ANALIZA PESTELÓW STANÓW ZJEDNOCZONYCH2

9.1. Czynniki polityczne
9.2. Czynniki ekonomiczne
9.3. Czynniki społeczne
9.4. Czynniki technologiczne
9.5. Czynniki środowiskowe
9.6. Czynniki prawne

10. DOBRZE MATERIAŁY FARGO I FIRMY IFE, EFE, IE2

10.1. Matryca oceny wewnętrznych czynników
10.2. Macierz oceny czynników zewnętrznych
10.3. Wewnętrzna zewnętrzna matryca

11. DOBRZE ANALIZA PIĘCIU FARGO I FIRMY PORTER2

12. ANALIZA WELLS FARGO I FIRMY VRIO2


DODATEK: DEFINICJE SKALI


SPIS RYSUNKÓW

Roczne przychody Wells Fargo & Company w porównaniu z kosztem sprzedanych towarów i zyskiem brutto
Wykres marży zysku
Wykres marży operacyjnej
Wykres zwrotu z kapitału (ROE)
Wykres zwrotu z aktywów (ROA)
Wykres zadłużenia do kapitału własnego
Aktualny wykres wskaźników
Wykresy giełdowe Wells Fargo & Company 1
Wykresy giełdowe Wells Fargo & Company 5
Wells Fargo & Company vs. Główne indeksy Wykres giełdowy 1
Wells Fargo & Company vs. Bezpośredni konkurenci X-letnie wykresy giełdowe
Wells Fargo & Company Article Density Chart

1 - Dostępność danych zależy od polityki bezpieczeństwa firmy.
2 - te sekcje są dostępne tylko przy zakupie raportu z odpowiednimi dodatkowymi rodzajami analiz.
Pełne dane finansowe są dostępne dla spółek notowanych na giełdzie.

SPIS TABEL

Wells Fargo i kluczowe fakty firmy
rentowność
Skuteczność zarządzania
Rachunek zysków i strat Kluczowe dane
Najważniejsze dane bilansowe
Najważniejsze dane dotyczące rachunku przepływów pieniężnych
Przewodnik po skrótach wyników finansowych
Wells Fargo i kluczowi dyrektorzy firmy
Biografie kluczowych dyrektorów1
Odszkodowania dla kluczowych dyrektorów1
Główni akcjonariusze Wells Fargo & Company
Wells Fargo i historia firmy
Wells Fargo i produkty firmy
Przychody według segmentów
Przychody według regionu
Wells Fargo i biura i przedstawicielstwa firmy
Analiza SWOT firmy Wells Fargo & Company
Roczny rachunek zysków i strat, w tym trendy
Rachunek zysków i strat Ostatnie kwartały 4, w tym trendy
Bilans roczny, w tym trendy
Bilans Najnowsze kwartały 4, w tym trendy
Roczny przepływ środków pieniężnych, w tym trendy
Przepływy pieniężne Najnowsze kwartały 4, w tym trendy
Wells Fargo i wskaźniki rentowności firmy
Wskaźniki analizy marży
Wskaźniki obrotu aktywami
Wskaźniki kredytowe
Wskaźniki wypłacalności długoterminowej
Wzrost wskaźników finansowych w porównaniu z poprzednim rokiem
Migawka rynku kapitałowego Wells Fargo & Company
Kluczowe fakty Wells Fargo i bezpośredniej konkurencji firmy
Wskaźniki rentowności bezpośrednich konkurentów
Wskaźniki analizy marży bezpośrednich konkurentów
Wskaźniki obrotu aktywów bezpośrednich konkurentów
Wskaźniki kredytowe bezpośrednich konkurentów
Bezpośredni konkurenci Długoterminowe współczynniki wypłacalności
Statystyki branżowe
Wells Fargo i pozycja branżowa firmy
Analiza rachunku zysków i strat firmy a branża
Analiza bilansu firmy a branży
Analiza przepływów pieniężnych firmy a branża
Porównanie wskaźników firmy do branży
Wells Fargo & Company Consensus Rekomendacje1
Podsumowanie rekomendacji analityka1
Podsumowanie ceny docelowej1
Trendy rekomendacji ekspertów1
Analiza szacunków przychodów1
Analiza szacunków zysków1
Historyczne niespodzianki1
Trend szacunków przychodów1
Zyski Szacunki Trend1
Korekty przychodów1

Analiza SWOT

SWOT, co oznacza mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, jest ramą analityczną, która identyfikuje czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które są korzystne i niekorzystne dla firmy.


Ulepszona analiza SWOT

Ulepszony SWOT to siatka 3 × 3, która łączy mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia w jednym schemacie:

 • Jak wykorzystać mocne strony, aby skorzystać z okazji?
 • Jak wykorzystać mocne strony, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo i wpływ zagrożeń?
 • Jak przezwyciężyć słabości, które utrudniają wykorzystanie okazji?
 • Jak pokonać słabości, które mogą sprawić, że zagrożenia staną się rzeczywistością?

Po udzieleniu odpowiedzi na te pytania firma może opracować plan projektu w celu poprawy wyników biznesowych.


Analiza PESTEL

PESTEL (określany również jako PESTLE) jest idealnym narzędziem do strategicznej analizy wpływu różnych czynników zewnętrznych - politycznych, gospodarczych, społeczno-kulturowych, technologicznych, środowiskowych i prawnych - na firmę, aby później nakreślić jej długoterminowe cele.

Będąc częścią zewnętrznej analizy podczas przeprowadzania oceny strategicznej lub badania rynku, PESTEL przedstawia przegląd różnych czynników makroekologicznych, które każda firma powinna starannie rozważyć. Dostrzegając te środowiska zewnętrzne, firmy mogą maksymalnie skorzystać z możliwości, minimalizując jednocześnie zagrożenia dla organizacji.

Kluczowe czynniki zbadane przez analizę PESTEL:

 • Polityczne - jakie możliwości i naciski wnoszą organy polityczne i jaki jest wpływ regulacji publicznych na biznes?
 • Ekonomiczny - jakie polityki gospodarcze, trendy i struktury mają wpłynąć na organizację, jaki jest stopień tego wpływu?
 • Socjologiczne - jakie aspekty kulturowe i społeczne będą działać w zależności od popytu na produkty i działalność firmy?
 • Technologiczny - Jaki wpływ na organizację mają aspekty technologiczne, innowacje, zachęty i bariery?
 • Środowisko - jakie aspekty środowiskowe i ekologiczne, zarówno lokalnie, jak i dalej, mogą z góry determinować działalność?
 • Informacje prawne - Jakie przepisy będą miały wpływ na styl prowadzenia działalności?

Matryce IFE, EFE, IE

Matryca oceny wewnętrznych czynników (matryca IFE) jest narzędziem zarządzania strategicznego, pomagającym kontrolować lub oceniać główne słabości i mocne strony w obszarach funkcjonalnych firmy. Ponadto matryca IFE służy jako podstawa do identyfikacji i oceny relacji między tymi obszarami. Macierz IFE jest wykorzystywana do formułowania strategii.

Matryca oceny czynników zewnętrznych (matryca EFE) to narzędzie zarządzania strategicznego, które zwykle jest wykorzystywane do oceny bieżących warunków rynkowych. Jest to idealny instrument do wizualizacji i priorytetyzacji zagrożeń i szans, przed którymi stoi firma.

Zasadnicza różnica między wyżej wymienionymi matrycami polega na rodzaju czynników uwzględnionych w modelu; podczas gdy ten drugi jest zaangażowany w czynniki wewnętrzne, ten pierwszy dotyczy wyjątkowo czynników zewnętrznych - tych narażonych na siły społeczne, polityczne, gospodarcze, prawne itp.

Będąc kontynuacją modeli macierzy EFE i IFE, wewnętrzna macierz zewnętrzna (macierz IE) opiera się na badaniu zewnętrznych i wewnętrznych czynników biznesowych zintegrowanych w jednym sugestywnym modelu.


Analiza Porter Five Forces

Analiza pięciu sił Portera analizuje branżę działalności i pomaga firmie znaleźć nowe źródła przewagi konkurencyjnej. Analiza bada branżę za pomocą pięciu głównych pytań:

 1. Co stanowi zagrożenie dla produktów i usług zastępczych?
 2. Czy istnieje zagrożenie wejścia na rynek nowych konkurentów?
 3. Jaka jest intensywność rywalizacji konkurencyjnej?
 4. Jak duża jest siła przetargowa kupujących?
 5. Jak znacząca jest siła przetargowa dostawców?

Analiza VRIO

VRIO oznacza wartość, rzadkość, naśladownictwo, organizację. Ta analiza pomaga ocenić wszystkie zasoby i możliwości firmy i połączyć je w jedną tabelę zbiorczą, która obejmuje:

 • Materialne zasoby
  • Budżetowy
  • Fizyczny
  • Techniczny
  • Organizacyjna
 • Zasoby niematerialne
  • Człowiek
  • Innowacja i kreatywność
  • Reputacja
 • Możliwości organizacyjne

Wynik analizy daje jasny obraz implikacji konkurencyjnych i ekonomicznych firmy, odpowiadając na pytania, czy wyżej wymienione zasoby to:

 • Cenny?
 • Rzadko spotykany?
 • Kosztowne do naśladowania?
 • Prawidłowo zorganizowany?


Więcej publikacji