[Email protected] +44 20 8123 2220 (UK) + 1 732 587 5005 (USA) kontakt | FAQ |

Raport BASF SE Fundamental Company, w tym analizy finansowe, SWOT, konkurentów i analizy branżowe

Listopad 2019 | stron 71 | ID: B371758E8C9BEN
Raporty BAC

US $ 499.00

Dostawa e-mailem - PDF (domyślnie),
Hard Copy Mail Delivery (+ US $ 190.00)

Pobierz ulotkę PDF

Przelew
Kasa później
Potrzebuję pomocy? Zadać pytanie
BASF SE Fundamental Company Report zapewnia pełny przegląd spraw spółki. Wszystkie dostępne dane są przedstawione w obszernym i łatwo dostępnym formacie. Raport zawiera informacje finansowe i SWOT, analizy branżowe, opinie, szacunki oraz roczne i kwartalne prognozy sporządzone przez ekspertów giełdowych. Raport umożliwia także bezpośrednie porównanie BASF SE i jego konkurentów. Zapewnia to naszym Klientom jasne zrozumienie pozycji BASF SE w Chemiczny Przemysł.

 • Raport zawiera szczegółowe informacje o BASF SE, które dają niezrównaną dogłębną wiedzę na temat wewnętrznego środowiska biznesowego firmy: dane o właścicielach, wyższej kadrze zarządzającej, lokalizacjach, filiach, rynkach, produktach i historii firmy.
 • Kolejną częścią raportu jest analiza SWOT przeprowadzona dla BASF SE. Polega ona na określeniu celu działalności spółki i zidentyfikowaniu różnych czynników, które są korzystne i niekorzystne dla osiągnięcia tego celu. Analiza SWOT pomaga zrozumieć mocne strony, słabości, szanse i potencjalne zagrożenia firmy.
 • Analiza finansowa BASF SE obejmuje rachunek zysków i strat oraz wykresy trendów wskaźników, a bilanse i przepływy pieniężne są prezentowane w ujęciu rocznym i kwartalnym. Raport określa główne wskaźniki finansowe odnoszące się do rentowności, analizy marży, obrotu aktywami, wskaźników kredytowych i długoterminowej wypłacalności firmy. Tego rodzaju informacje o firmie pomogą i wzmocnią procesy decyzyjne w firmie.
 • W części, która opisuje konkurentów BASF SE i całą branżę, informacje o wskaźnikach finansowych firmy są porównywane z danymi jej konkurentów i branży. Unikalna analiza rynku i konkurentów firmy wraz ze szczegółowymi informacjami na temat wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na odpowiedni przemysł pomoże zarządzać środowiskiem biznesowym. Działalność biznesowa i sprzedażowa Twojej firmy zostanie wzmocniona dzięki wglądowi w działalność konkurentów.
 • Raport zawiera także odpowiednie wiadomości, analizę działań PR i ruchów cen akcji. Te ostatnie są skorelowane z istotnymi wiadomościami i komunikatami prasowymi, a roczne i kwartalne prognozy są podawane przez różnych ekspertów i firmy badające rynek. Takie informacje zwiększają świadomość głównych trendów w branży BASF SE.

O firmie BASF SE

BASF SE działa jako firma chemiczna na całym świecie. Firma prowadzi działalność w sześciu segmentach biznesowych, w tym w branży chemicznej, tworzyw sztucznych, produktów związanych z wydajnością, rozwiązań funkcjonalnych, rozwiązań dla rolnictwa oraz ropy i gazu.

Segment chemikaliów

W segmencie chemikaliów firma oferuje produkty dla klientów z branży chemicznej, elektronicznej, budowlanej, tekstylnej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej i rolniczej; i dostarcza innym segmentom BASF chemikalia do produkcji produktów o wyższej wartości. Portfolio firmy sięga od podstawowych chemikaliów, klejów i elektronicznych chemikaliów dla przemysłu półprzewodników i wyświetlaczy płaskich, po rozpuszczalniki i plastyfikatory, a także materiały wyjściowe do detergentów, tworzyw sztucznych, włókien tekstylnych, farb, powłok i farmaceutyków. Segment chemikaliów składa się z działów nieorganicznych, petrochemicznych i półproduktów.

Nieorganiczne: Podstawowymi produktami firmy są amoniak, metanol, wodorotlenek sodu, chlor, a także kwas siarkowy i azotowy. Obsługuje elektroniczny rynek chemiczny w Azji i Europie.

Dział petrochemiczny: dział petrochemiczny oferuje szereg produktów, takich jak etylen, propylen, butadien i benzen, które są wytwarzane w krakersach parowych z benzyny ciężkiej lub gazu ziemnego. W dalszych etapach przetwarzania firma produkuje alkohole, rozpuszczalniki i plastyfikatory dla przemysłu chemicznego i tworzyw sztucznych. Tlenki alkilenu i glikole są materiałami wyjściowymi dla detergentów, motoryzacji, opakowań i przemysłu tekstylnego.

Półprodukty: Dzięki produktom 600 dział półproduktów firmy opracowuje, produkuje i sprzedaje szereg półproduktów wszystkich producentów na całym świecie. Linie produktów firmy obejmują aminy, diole, polialkohole, kwasy i specjalności. Służą jako materiały wyjściowe do produktów takich jak powłoki, tworzywa sztuczne, farmaceutyki, włókna tekstylne, środki ochrony roślin, a także detergenty i środki czyszczące.

Segment tworzyw sztucznych

Segment tworzyw sztucznych oferuje szereg produktów, rozwiązań systemowych i usług. Firma oferuje tworzywa konstrukcyjne dla przemysłu motoryzacyjnego i elektrycznego, a także do użytku w sprzęcie AGD, sporcie i rekreacji. Pianki styrenowe firmy są stosowane jako materiały izolacyjne w budownictwie i przemyśle opakowaniowym. Poliuretany firmy są wszechstronne: jako miękkie pianki można je znaleźć w siedzeniach samochodowych i materacach, a jako sztywne pianki służą jako izolacja w lodówkach.

Ten segment produkuje tworzywa sztuczne. Działy Performance Polimery i Poliuretany oferują swoim klientom energooszczędne produkty, rozwiązania systemowe i usługi. Klienci firmy to przede wszystkim branża motoryzacyjna, elektryczna / elektroniczna, tekstylna, opakowaniowa i budowlana.

Polimery wydajności: Firma oferuje polimery wydajności, takie jak tworzywa konstrukcyjne, półprodukty poliamidowe i poliamidowe, a także pianki i specjalne tworzywa sztuczne do różnych zastosowań.

Poliuretany: Firma oferuje poliuretany, takie jak produkty podstawowe, systemy specyficzne dla klienta i specjalizacje dla przemysłu motoryzacyjnego, budowlanego i meblowego, a także urządzenia gospodarstwa domowego.

Produkty wydajnościowe

Segment Performance Products składa się z działów Akryle i Dyspersje, Pielęgnacja i Chemia Wydajności. Produkty Performance pomagają klientom ulepszać ich produkty i procesy. Można je znaleźć w produktach codziennego użytku: od pieluszek, papieru, witamin do suplementów diety i stabilizatorów światła do kremów przeciwsłonecznych, po produkty dla przemysłu olejowego, motoryzacyjnego, lakierów i tworzyw sztucznych oraz do produkcji skóry i tekstyliów. Akryl i dyspersje wytwarza kwas akrylowy, a także jego pochodne superabsorbenty i dyspersje polimerowe.

Portfolio działu Care Chemicals dla kosmetyków, a także detergentów i formulatorów składa się z polimerów, środków powierzchniowo czynnych, filtrów UV, środków chelatujących i innych specjalności, które są coraz częściej stosowane w przemyśle chemiczno-technicznym. Podział zapewnia przemysłowi farmaceutycznemu aktywne składniki, takie jak kofeina i ibuprofen, a także substancje pomocnicze i dostosowane


Powyższy Raport Fundamentalny Spółki jest raportem w połowie gotowym, a treść może ulec zmianie.
Oznacza to, że mamy wszystkie niezbędne dane w naszej bazie danych, aby przygotować raport, ale są potrzebne 2-3 dni aby to ukończyć. W tym czasie aktualizujemy również raport w odniesieniu do bieżącego momentu. Dzięki temu możesz uzyskać wszystkie najnowsze dane dostępne w tej samej cenie. Należy pamiętać, że przygotowanie dodatkowych rodzajów analiz wymaga dodatkowego czasu.

METODOLOGIA BADAŃ

WYŁĄCZENIE

1. PROFIL FIRMY BASF SE

1.1. Kluczowe fakty
1.2. Wynik finansowy
1.3. Kluczowi kierownicy
1.4. Własność i główni posiadacze
1.5. Historia firmy

2. PRZEGLĄD BIZNESOWY BASF SE

2.1. Opis działalności
2.2. Najważniejsze produkty i usługi
2.3. Rynki i działania sprzedażowe
2.4. Lokalizacje, filie, jednostki operacyjne

3. ANALIZA SWOT BASF SE

3.1. Przegląd
3.2. Silne strony
3.3. Słabości
3.4. Możliwości
3.5. Zagrożenia

4. ANALIZA FINANSOWA BASF SE

4.1. Sprawozdania finansowe
4.1.1. Rachunek zysków i strat
4.1.2. Bilans
4.1.3 Przepływ środków pieniężnych
4.2. Wskaźniki finansowe
4.2.1. Rentowność
4.2.2. Analiza marży
4.2.3. Obrót aktywami
4.2.4. Wskaźniki kredytowe
4.2.5. Długoterminowa wypłacalność
4.2.6. Wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem
4.2.7. Wykresy wskaźników finansowych
4.3. Migawka z rynku akcji

5. KONKURENCI BASF SE I ANALIZA PRZEMYSŁOWA

5.1. Konkurenci bezpośredni BASF SE
5.2. Porównanie wskaźników finansowych BASF SE i bezpośrednich konkurentów
5.3. Porównanie wykresów giełdowych BASF SE i bezpośrednich konkurentów
5.4. Analiza branżowa BASF SE
5.4.1. Migawka przemysłu chemicznego
5.4.2. BASF SE Analiza pozycji w branży

6. WIADOMOŚCI I WYDARZENIA BASF SE

6.1. Wiadomości i działania PR Analiza
6.2. Wiadomości korporacyjne IR
6.3. Wiadomości marketingowe
6.4. Imprezy firmowe

7. PRZEGLĄD EKSPERTÓW BASF SE1

7.1. Opinia ekspertów
7.2. Szacunki ekspertów

8. ULEPSZONA ANALIZA SWOT W BASF SE2

9. ANALIZA PESTELU NIEMIEC2

9.1. Czynniki polityczne
9.2. Czynniki ekonomiczne
9.3. Czynniki społeczne
9.4. Czynniki technologiczne
9.5. Czynniki środowiskowe
9.6. Czynniki prawne

10. BASF SE IFE, EFE, IE MATRICES2

10.1. Matryca oceny wewnętrznych czynników
10.2. Macierz oceny czynników zewnętrznych
10.3. Wewnętrzna zewnętrzna matryca

11. ANALIZA BASF SE PORTER FIVE FORCES2

12. ANALIZA BASF SE VRIO2


DODATEK: DEFINICJE SKALI


SPIS RYSUNKÓW

Roczne przychody BASF SE w porównaniu z kosztem sprzedanych towarów i zyskiem brutto
Wykres marży zysku
Wykres marży operacyjnej
Wykres zwrotu z kapitału (ROE)
Wykres zwrotu z aktywów (ROA)
Wykres zadłużenia do kapitału własnego
Aktualny wykres wskaźników
BASF SE 1-letnie tabele
BASF SE 5-letnie tabele
BASF SE vs. Główne indeksy 1-letni wykres giełdowy
BASF SE vs. Bezpośredni konkurent Wykresy giełdowe 1
BASF SE Tabela gęstości artykułów

1 - Dostępność danych zależy od polityki bezpieczeństwa firmy.
2 - te sekcje są dostępne tylko przy zakupie raportu z odpowiednimi dodatkowymi rodzajami analiz.
Pełne dane finansowe są dostępne dla spółek notowanych na giełdzie.

SPIS TABEL

Kluczowe fakty BASF SE
rentowność
Skuteczność zarządzania
Rachunek zysków i strat Kluczowe dane
Najważniejsze dane bilansowe
Najważniejsze dane dotyczące rachunku przepływów pieniężnych
Przewodnik po skrótach wyników finansowych
Kluczowi kierownicy BASF SE
Biografie kluczowych dyrektorów1
Odszkodowania dla kluczowych dyrektorów1
Główni akcjonariusze BASF SE
Historia BASF SE
Produkty BASF SE
Przychody według segmentów
Przychody według regionu
Biura i przedstawicielstwa BASF SE
Analiza SWOT BASF SE
Roczny rachunek zysków i strat, w tym trendy
Rachunek zysków i strat Ostatnie kwartały 4, w tym trendy
Bilans roczny, w tym trendy
Bilans Najnowsze kwartały 4, w tym trendy
Roczny przepływ środków pieniężnych, w tym trendy
Przepływy pieniężne Najnowsze kwartały 4, w tym trendy
Wskaźniki rentowności BASF SE
Wskaźniki analizy marży
Wskaźniki obrotu aktywami
Wskaźniki kredytowe
Wskaźniki wypłacalności długoterminowej
Wzrost wskaźników finansowych w porównaniu z poprzednim rokiem
Migawka rynku kapitałowego BASF SE
Najważniejsze fakty o bezpośrednich konkurentach BASF SE
Wskaźniki rentowności bezpośrednich konkurentów
Wskaźniki analizy marży bezpośrednich konkurentów
Wskaźniki obrotu aktywów bezpośrednich konkurentów
Wskaźniki kredytowe bezpośrednich konkurentów
Bezpośredni konkurenci Długoterminowe współczynniki wypłacalności
Statystyka przemysłu chemicznego
Pozycja branżowa BASF SE
Analiza rachunku zysków i strat firmy a branża
Analiza bilansu firmy a branży
Analiza przepływów pieniężnych firmy a branża
Porównanie wskaźników firmy do branży
Zalecenia konsensusowe BASF SE1
Podsumowanie rekomendacji analityka1
Podsumowanie ceny docelowej1
Trendy rekomendacji ekspertów1
Analiza szacunków przychodów1
Analiza szacunków zysków1
Historyczne niespodzianki1
Trend szacunków przychodów1
Zyski Szacunki Trend1
Korekty przychodów1

Analiza SWOT

SWOT, co oznacza mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, jest ramą analityczną, która identyfikuje czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które są korzystne i niekorzystne dla firmy.


Ulepszona analiza SWOT

Ulepszony SWOT to siatka 3 × 3, która łączy mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia w jednym schemacie:

 • Jak wykorzystać mocne strony, aby skorzystać z okazji?
 • Jak wykorzystać mocne strony, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo i wpływ zagrożeń?
 • Jak przezwyciężyć słabości, które utrudniają wykorzystanie okazji?
 • Jak pokonać słabości, które mogą sprawić, że zagrożenia staną się rzeczywistością?

Po udzieleniu odpowiedzi na te pytania firma może opracować plan projektu w celu poprawy wyników biznesowych.


Analiza PESTEL

PESTEL (określany również jako PESTLE) jest idealnym narzędziem do strategicznej analizy wpływu różnych czynników zewnętrznych - politycznych, gospodarczych, społeczno-kulturowych, technologicznych, środowiskowych i prawnych - na firmę, aby później nakreślić jej długoterminowe cele.

Będąc częścią zewnętrznej analizy podczas przeprowadzania oceny strategicznej lub badania rynku, PESTEL przedstawia przegląd różnych czynników makroekologicznych, które każda firma powinna starannie rozważyć. Dostrzegając te środowiska zewnętrzne, firmy mogą maksymalnie skorzystać z możliwości, minimalizując jednocześnie zagrożenia dla organizacji.

Kluczowe czynniki zbadane przez analizę PESTEL:

 • Polityczne - jakie możliwości i naciski wnoszą organy polityczne i jaki jest wpływ regulacji publicznych na biznes?
 • Ekonomiczny - jakie polityki gospodarcze, trendy i struktury mają wpłynąć na organizację, jaki jest stopień tego wpływu?
 • Socjologiczne - jakie aspekty kulturowe i społeczne będą działać w zależności od popytu na produkty i działalność firmy?
 • Technologiczny - Jaki wpływ na organizację mają aspekty technologiczne, innowacje, zachęty i bariery?
 • Środowisko - jakie aspekty środowiskowe i ekologiczne, zarówno lokalnie, jak i dalej, mogą z góry determinować działalność?
 • Informacje prawne - Jakie przepisy będą miały wpływ na styl prowadzenia działalności?

Matryce IFE, EFE, IE

Matryca oceny wewnętrznych czynników (matryca IFE) jest narzędziem zarządzania strategicznego, pomagającym kontrolować lub oceniać główne słabości i mocne strony w obszarach funkcjonalnych firmy. Ponadto matryca IFE służy jako podstawa do identyfikacji i oceny relacji między tymi obszarami. Macierz IFE jest wykorzystywana do formułowania strategii.

Matryca oceny czynników zewnętrznych (matryca EFE) to narzędzie zarządzania strategicznego, które zwykle jest wykorzystywane do oceny bieżących warunków rynkowych. Jest to idealny instrument do wizualizacji i priorytetyzacji zagrożeń i szans, przed którymi stoi firma.

Zasadnicza różnica między wyżej wymienionymi matrycami polega na rodzaju czynników uwzględnionych w modelu; podczas gdy ten drugi jest zaangażowany w czynniki wewnętrzne, ten pierwszy dotyczy wyjątkowo czynników zewnętrznych - tych narażonych na siły społeczne, polityczne, gospodarcze, prawne itp.

Będąc kontynuacją modeli macierzy EFE i IFE, wewnętrzna macierz zewnętrzna (macierz IE) opiera się na badaniu zewnętrznych i wewnętrznych czynników biznesowych zintegrowanych w jednym sugestywnym modelu.


Analiza Porter Five Forces

Analiza pięciu sił Portera analizuje branżę działalności i pomaga firmie znaleźć nowe źródła przewagi konkurencyjnej. Analiza bada branżę za pomocą pięciu głównych pytań:

 1. Co stanowi zagrożenie dla produktów i usług zastępczych?
 2. Czy istnieje zagrożenie wejścia na rynek nowych konkurentów?
 3. Jaka jest intensywność rywalizacji konkurencyjnej?
 4. Jak duża jest siła przetargowa kupujących?
 5. Jak znacząca jest siła przetargowa dostawców?

Analiza VRIO

VRIO oznacza wartość, rzadkość, naśladownictwo, organizację. Ta analiza pomaga ocenić wszystkie zasoby i możliwości firmy i połączyć je w jedną tabelę zbiorczą, która obejmuje:

 • Materialne zasoby
  • Budżetowy
  • Fizyczny
  • Techniczny
  • Organizacyjna
 • Zasoby niematerialne
  • Człowiek
  • Innowacja i kreatywność
  • Reputacja
 • Możliwości organizacyjne

Wynik analizy daje jasny obraz implikacji konkurencyjnych i ekonomicznych firmy, odpowiadając na pytania, czy wyżej wymienione zasoby to:

 • Cenny?
 • Rzadko spotykany?
 • Kosztowne do naśladowania?
 • Prawidłowo zorganizowany?


Więcej publikacji